Místní poplatky se musí zaplatit do konce března

PŘÍBRAM – Do konce  měsíce března by občané Příbrami měli uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a také místní poplatek ze psů. 

Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby:

1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),

2) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Příbram: Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro – pokladna,

3) složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

Komentáře