Součástí údržby městské zeleně je i každoroční kácení

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Stromy ve městě se musí postupně ošetřovat, aby potřeba kácení byla co nejmenší. Nicméně i stromy mají svoji životnost a svoje choroby, a tak není možné se alespoň minimálnímu kácení vyhnout. V návaznosti na kácení probíhá výsadba nové zeleně, kdy je ve městě každoročně vysazeno v průměru sto nových stromů a zhruba pět set keřů. O zeleň se starají technické služby, povolení ke kácení vydává odbor životního prostředí.

„Povolení ke kácení je vydáváno dle striktně daných pravidel. Město vychází ze zpracovaného pasportu zeleně. Každé kácení je posuzováno pracovníky odboru životního prostředí a střediska veřejné zeleně TS Příbram. Jsou situace, kdy se kácení nevyhneme, a to jak z důvodu zdravotního a bezpečnostního stavu stromů, tak v některých případech také v souvislosti s výstavbou či úpravou uličního prostoru,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Vydaná povolení ke kácení veřejné zeleně v majetku města jsou zveřejněna na odkazu ZDE s tím, že povolení je aktem umožňujícím kácení, nejde o dokument nařizující nebo přikazující. Povolení nestanovuje ani přesné datum kácení. Žadatel nebo správce zeleně nemusí samotné kácení z jakýchkoli důvodů realizovat.

Komentáře