Sloupky v Pražské komplikují život lidem v této části města méně. Režim se změnil

PŘÍBRAM – O tom, že výsuvné sloupky v Pražské ulici jsou spíš pro zlost, než aby pomáhaly, se toho už napsalo dost. Nicméně život lidem, kteří v této části města bydlí nebo podnikají, komplikují život už i trochu méně.  V neděli v poledne nyní zajedou a je tak možné po celé odpoledne do Pražské zajet. Došlo k tomu po dohodě mezi starostou a zástupci Spolku Pražské ulice.

Do Pražské ulice se totiž nedalo autem nedostat ani o víkendu. Zajet tam bylo možné v době od 18 do 10 hodin  a to po celý týden. Ovšem nikdo zřejmě nepočítal s tím, že občas nastane situace, kdy obyvatelé domů v Pražské ulici budou potřebovat stěhovat nábytek, přivézt stavební materiál a nebo odvézt třeba některého člena rodiny k lékaři. Bohužel ne všechny tyto aktivity lze naplánovat v rozmezí mezi 18. hodinou večer a 10. hodinou dopoledne…

V současné době je Pražská ulice vedena jako pěší zóna. Ovšem podle starosty šlo a problém řešit po dohodě s příslušnými úředníky. „Mimo vymezený čas lze vjezd umožnit pouze osobám s průkazem ZTP a složkám IZS, postupuje se zde v souladu se zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Nicméně, domnívám se že lze najít kompromisní řešení. Pro potřeby zajetí vozidlem je nutné kontaktovat Odbor silničního hospodářství s tímto požadavkem,“ uvedl na webových stránkách města starosta Jan Konvalinka. Nicméně i tento způsob není vhodným pro řešení nečekaných událostí, jako je například náhlý odvoz k lékaři. Navíc o víkendu, kdy na uvedeném odboru není možné nikoho kontaktovat.

Dříve bylo možné do Pražské ulice vjíždět za určený poplatek. Rada města ale tuto možnost zrušila, neboť, jak vedení města argumentuje, v době, kdy nebyl vozidlům umožněn vjezd, došlo Pražské ulici v několika případech ke sražení chodců a jejich vážným zraněním.

Otázkou sloupků se zabývali i představitelé Spolku Pražské ulice na svých jednáních se starostou. Podnikatelé působící v Pražské ulici totiž navrhli, aby aspoň v neděli mohly být sloupky zasunuté a oni si mohli v tento den například dozásobit obchody nebo zařídit výměnu nábytku v provozovně a podobně. „Bohužel kvůli tomu, že sloupky byly vysunuté i v sobotu a v neděli, což obchodníkům komplikuje zásobování. Proto jsme se s panem starostou dohodli na tom, že v neděli v poledne by sloupky měly zajet a bude tak po celé nedělní odpoledne zásobovat obchody, ale například zařídit i výměnu pultu nebo třeba nějaké opravy,“ vysvětluje předseda Spolku Pražské ulice Marek Školoud.

Komentáře