Slevy na jízdné od kraje skončí s koncem roku

foto: STAN

STŘEDNÍ ČECHY – Zastupitelstvo Středočeského kraje zrušilo projekt Středočeské jízdné. Ten byl určený pro žáky, studenty, učně a seniory nad 65 let. Projekt byl zahájen minulým vedením kraje, kdy kraj žadatelům jízdné kompenzoval formou daru ve výši 25 procent obyčejného jízdného. Důvodem jeho zrušení je jednak vývoj pandemické situace, ale především propad daňových příjmů kraje o více než dvě miliardy korun.

Poslední žádosti o proplacení Středočeského jízdného budou moci být podány do 31. 12. 2020 a vypořádány budou k datu 31. 3. 2021. „Stát garantuje slevy na jízdném ve výši 75 procent, takže zrušení slevy, které poskytoval kraj, by nemělo mít tak velký dopad,“ prohlásil radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Celkem za tři poslední roky bylo vyplaceno na Středočeském jízdném 1 032 277 korun 1 235 žadatelům z řad seniorů a 11 545 087 korun 17 421 žadatelům z řad žáků a studentů.

Vedení kraje podle něj bude muset hledat možné finanční rezervy a realizovat pouze nezbytné projekty pro zajištění veřejné dopravy pro občany. „Do konce letošního roku očekává kraj propad na nevybraném jízdném ve výši asi 570 milionů korun, z toho 350 milionů činí autobusová a 220 milionů korun železniční doprava. Další desítky milionů, okolo 60 milionů korun, se dotýkají přímo obcí, které již teď mají rozpočty velmi napnuté. A jsou to peníze, které budou chtít dopravci po krajích a obcích,“ zdůraznil Borecký. Vláda ČR by proto měla podle jeho slov krajům tuto situaci kompenzovat a napravit ji. „Pokud tak neučiní, kraje a obce to finančně neutáhnou a následně se to projeví zcela jistě na zdražování jízdného, omezování služeb a zhoršování kvality veřejných služeb pro cestující,“ dodal.

Podle Petra Boreckého měla vláda také v rozpočtu vyčleněno šest miliard korun na takzvané žákovské a seniorské jízdné, které vyčerpáno nebylo, proto se domnívá, že rezervy na to jsou.  „Všichni hejtmani jednomyslně odhlasovali při jednání Asociace krajů výzvu ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, ve které ho žádáme i o proplacení částky 1,3 miliardy korun právě z přebytku financí po nevyčerpaném žákovském a seniorském jízdném,“ doplnila středočeská hejtmanka Petra Pecková.

Komentáře