Sexuální deviatni vyhledávají své oběti i pomocí online počítačových her

Foto: pixabay.com

ČR – Ambicí předloženého příspěvku tak je upozornit, zejména rodiče, že i prostředí on-line her se stává místem navazování nepřijatelných kontaktů. Virtuální prostor je dlouhodobě zatížen kriminálními riziky. Anonymita, přístupnost, relativní pocit bezpečí  a územní neohraničenost představují pro pachatele této trestné činnosti výhodné vstupní podmínky k páchání různých forem kyberkriminality. Jednou z  kvalitativně významných forem je tzv. sexting.

Petr nedočkavě čekal, až rodiče usnou a on opět zapne svůj tablet. Matka ho již přišla zkontrolovat, jestli spí a teď se každou chvíli zhasne světlo i v obývacím pokoji. Během chvíle dětský pokoj ozáří tlumené modravé světlo obrazovky a Petr vstupuje do světa své oblíbené on-line hry.  Ve svém věku osmi let je skvělým hráčem. Dokázal se probojovat do dalšího kola hry a to i díky svým spoluhráčům. Nikdy je neviděl, zná je jen jako  figurky na obrazovce svého tabletu. Nejvíce komunikuje s Martym, klukem stejně starým, nejlepším hráčem. Dlouho po půlnoci  společně postoupili do osmé úrovně hry. Tam ještě nikdo koho zná, nebyl. Těší se, až bude svůj úspěch vyprávět  klukům ve škole. Pro další postup má ale slabé zbraně.  Jeho virtuální postava nemá vybavení na další úspěšný postup. Doplňky k postavě se dají koupit, stačí jen pár kliků a Petrova postava získá nesmrtelnost a zbraně pro další postup, ale Petr nemá peníze  a rodiče poprosit nemůže. Už je pozdě a stejně by mu peníze na tohle nedali. A to byl tak daleko. Petr propadá zoufalství.  Naštěstí je tu Marty. I on chce pokračovat a vybral si Petra jako spoluhráče. Marty je skvělý, pošle mu virtuální peníze aby Petr mohl nakoupit vybavení pro svou postavu a společně půjdou do dalšího kola hry… jen musí Martymu poslat svoji  nahou fotku.

V rámci studie World internet project udávalo v České republice v roce 2021 hraní her přes 70 % adolescentů. K velmi populárním druhům on-line her patří tzv. MMORPG – Massively multiplayer on-line role playing game (masivní multiplayerové online hry na hrdiny).

Sexting  lze zjednodušeně definovat jako získávání  intimního materiálu předávaného prostřednictvím informačních technologií. Pachatelé této trestné činnosti (často nositelé některé sexuální deviace) vyhledávají v internetovém prostředí stále nové způsoby  jak oslovit nezletilé oběti s cílem získat intimní obrazový materiál. Ten pak může sloužit k sexuálnímu sebeuspokojování  pachatele, nebo být prostředkem k následnému vydírání, kyberšikaně  či nedobrovolnému osobnímu kontaktu.

Výše nastíněný případ nezletilého hráče varuje  před aktuálně  užívaným způsobem oslovení dětských  obětí. Pachatel se záměrně stává hráčem multiplayerové hry a tam, pod falešnou identitou stejně starého hráče,  navazuje prvotní kontakty s dítětem. Většina těchto her je postavena na tržním mechanismu umožňujícím získat po zaplacení příslušné částky hráčské výhody  v podobě silnějších zbraní, herní ochrany, prodloužení života apod.

Většina nezletilých hráčů nedisponuje potřebnými finančními prostředky a rodiče pro tento druh investice pochopitelně nepodporují. Situace kdy je nezletilý jedinec „zapálen“ do hry a flustrován nemožností posílit své herní šance zneužívají pachatelé sexuálně motivované kybernetické kriminality. Pod slibem společné hry nabízejí zakoupení potřebného herního vybavení a jako protislužbu požadují zaslání intimních fotografií. Pachatelé tak s kriminálním cílem vstupují do nového prostředí, kde dětské oběti postrádají vštěpovanou ostražitost a využívají její aktuální emotivní stav.

Specializované orgány Policie ČR evidují v poslední době stálé častější případy takto provedeného útoku. Významným prvkem kontroly kyberkriminality jsou preventivní strategie z nichž nejzákladnější je obecná informovanost o nových rizicích.

 

JUDr. Milan Kocík

Komentáře