S příchodem letních prázdnin vyrazí na silnice i policejní hlídky

Foto: Policie ČR

PŘÍBRAMSKO – Za první pololetí letošního roku bylo na Příbramsku řešeno více než 570 dopravních nehod. Tři lidé zemřeli na příbramských silnicích, zatímco loni za celý rok zemřely čtyři osoby. Dalších 11 osob utrpělo vážná zranění a přes 150 osob bylo lehce zraněno. Alkohol ovlivnil rovněž 32 motoristů, kteří způsobili nehodu. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost.

Snažíc se snížit nebezpečnou situaci a ovlivnit disciplínu některých účastníků silničního provozu, zvýší policisté dohled na silnicích během letních prázdnin, zejména na místech s větším dopravním zatížením a na rizikových úsecích. „Období začátku července je považováno za nejrizikovější, protože dochází k výraznému nárůstu dopravy a na silnice vyjíždějí také větší množství motorkářů a cyklistů,“ připomíná policejní komisařka prevence Monika Schindlová. V posledním červnovém víkendu se policisté zaměřili na řidiče pod vlivem návykových látek. „Během neděle bylo zastaveno 177 vozidel a zjištěno 16 přestupků. Tři osoby byly řízením pod vlivem alkoholu, osm motoristů nebylo připoutáno a jedno vozidlo nedosahovalo požadovaných technických standardů,“ doplnila výsledky kontrol Schindlová.

Ilustrační foto. Foto: Policie ČR

Policie připomíná správný postup při dopravní nehodě, protože mnozí lidé jsou v takové situaci zaskočeni a nevědí, jak se zachovat. Účastník nehody je povinen okamžitě zastavit vozidlo, vypnout motor, zabezpečit vozidlo proti pohybu, zapnout varovné světla, obléci reflexní vestu a umístit výstražný trojúhelník před místem nehody na okraj vozovky. Na silnicích se vzdálenost mezi vozidlem a trojúhelníkem musí pohybovat minimálně 50 metrů, na dálnicích minimálně 100 metrů za vozidlem. „Zejména na dálnici je důležité opustit místo nehody a vydat se za svodidla. Pokud došlo k zranění, je nutné poskytnout první pomoc a okamžitě kontaktovat záchrannou službu prostřednictvím tísňové linky 155. Je také důležité se představit, popsat charakter nehody, určit místo, počet postižených osob, jejich přibližný věk a popsat zranění,“ říká policejní komisařka.

Policii je nutné přivolat v případě, že škoda na majetku přesahuje 100 tisíc korun, dojde-li k zranění nebo usmrcení osoby, nebo pokud je škoda způsobena třetí osobě. Vozidla by neměla být přemisťována, avšak v určitých situacích, například při vyprošťování zraněné osoby nebo zajištění provozu hromadné dopravy, je povoleno jejich přemístění. V takovém případě je však důležité označit jejich původní pozici. Účastníci nehody jsou povinni si navzájem prokázat totožnost a poskytnout údaje o svých vozidlech. Na místě může být vyplněn záznam o dopravní nehodě. „Pokud druhý řidič odmítne sdělit údaje, jedná se o porušení zákona a je vhodné přivolat policii. Důležité je také si zaznamenat registrační značku druhého vozidla a zjistit totožnost svědků,“ dodává závěrem Monika Schindlová.

Foto: Policie ČR

Komentáře