S městským úřadem komunikujte přednostně telefonicky nebo mailem, apeluje radnice

Příbramská radnice.

PŘÍBRAM – Městský úřad Příbram kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem provoz nepřerušuje a prozatím ani neomezuje, přesto je třeba důkladně zvážit, zda je zcela nutná osobní návštěva.

„Chtěl bych tímto požádat občany, kteří potřebují v jakémkoliv směru využít návštěvu městského úřadu, aby zvážili také alternativní možnosti, které jsou k dispozici. Řada úkonů se dá řešit prostřednictvím telefonu či e-mailu, platby se dají provádět elektronicky. Všechny vaše dotazy a potřeby budou samozřejmě vyřizovány, ale chraňte prosím sebe i naše zaměstnance,“ apeluje na veřejnost starosta Jan Konvalinka.

Pokud je to jen trochu možné měla by veřejnost v současné době upřednostnit komunikaci s městským úřadem v telefonické nebo elektronické podobě. Jednotlivá pracoviště úřadu radnice doporučuje navštěvovat pouze v neodkladných záležitostech. „Provoz úřadu ani rozsah úředních hodin nejsou omezeny, pokud si to situace vyžádá, budeme o tom informovat prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů,“ dodává Konvalinka s tím, že úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum ústní jednání.

Placení poplatků za komunální odpad a za psy je za současné situace lepší v podobě bezhotovostní platby. Platební údaje jsou uvedeny na složence, kterou lidé obdrželi/obdržíte, popř. lze tyto údaje získat telefonicky na tel. č. 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 211 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu, alena.kolingerova@pribram.eu a  vladimira.cerna@pribram.eu.

Současně se až do odvolání ruší návštěvy u klientů ve věci vyřízení žádostí o občanské průkazy, neprovádí se ověřování listin a podpisů mimo budovu úřadu a ruší se obřady vítání občánků.

Komentáře