ŘSD postaví 8 meteostanic, jedna vznikne i u Slivice

Foto: ŘSD

ČR – S přípravou na zimní údržbu souvisí nejen příprava techniky nebo chemických rozmrazovacích prostředků, ale také získávání, přenos a analýza informací o aktuální meteorologické situaci na sledovaném místě či úseku.

K tomu účelu slouží silniční meteorologické stanice, které jsou součástí systému dopravní telematiky. Na základě měření jejich senzorů (zpravidla soubor silničních a atmosférických) a analytického vyhodnocení jednotlivých měřením získaných výstupů v daném čase dokáže stanice varovat před hrozícími situacemi nebezpečnými pro silniční dopravu (např. námraza, led, mlha, silný vítr, náledí a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch).

„V roce 2020 jsme síť stacionárních meteorologických stanic na dálnicích a silnicích I. tříd ve Středočeském kraji rozšířili o 8 stanovišť, přičemž k jejich uvedení do provozu došlo v průběhu prosince loňského roku. V tomto roce je v přípravě dalších 8 nových stanic na vybraných úsecích silnic I. tříd. U 6 z nich je již vybrán zhotovitel a nacházíme se bezprostředně před zahájením jejich výstavby. U zbývajících 2 probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl Martin Buček z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic.

Účelem jejich výstavby v místech, kde doposud absentují, je zejména včas, efektivně a účinně reagovat na kritické situace (např. optimalizací chemických posypových prostředků, množstvím nasazené techniky atd.) ale také jim na základě zkušeností a dalších informací (např. z meteoradaru) i účinně předcházet. To se sekundárně pozitivně promítá do bezpečnosti a plynulosti provozu (předcházení škodám na majetku i zdraví) i nákladů na údržbu samotnou.

Před zahájením výstavby jsou následující meteorologické stanice:
I/12 Chotouň (okr. Kolín) a I/66 Slivice (okr. Příbram), náklady na výstavbu 7 142 968,-Kč bez DPH, zhotovitel spol. Spel a.s.
I/16 Byšice (okr. Mělník) a I/16 Chotětov (okr. M. Boleslav), náklady na výstavbu 7 92 1367,-Kč bez DPH, zhotovitel spol. Rebut s.r.o.
I/17 Starkoč (okr. K. Hora) a I/38 Horky (okr. K. Hora), náklady na výstavbu 6 321 806,-Kč bez DPH, zhotovitel spol. Spel a.s.

Ve stádiu výběrového řízení na zhotovitele se zatím nachází stanice na sil. I/38 u Vlkavy (okr. M. Boleslav) a na sil. I/2 u Oleška (okr. Praha-východ) v předpokládané hodnotě 9 milionů Kč bez DPH.

Komentáře