Rozpočet města na příští rok : Schodek 191 milionů a rekordní investice

PŘÍBRAM –  Zastupitelé budou v pondělí schvalovat rozpočet města na příští rok. Vedení města navrhuje schodkový rozpočet a plánuje rekordní investice.

Návrh rozpočtu města na rok 2021 počítá s příjmy ve výši 861 miliónů korun a výdaji ve výši 1,052 miliardy korun. Schodek ve výši 191 miliónu by měl být pokryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Mezi největší investice v návrhu rozpočtu pro rok 2021 patří kanalizace v Lazci za 45 miliónů, Domov seniorů v Žežické ulici za 35 miliónů, parkoviště v ulici Gen. Khola za 15 miliónů, Čekalikovský rybník a jeho okolí za 15 miliónů nebo parkoviště na Flusárně za 8 miliónů. Plánuje se také oprava ZŠ Pod Svatou Horou za 10 miliónů, investice do sběrného dvora a jeho rozšíření za 6,5 miliónů nebo oprava silnice a chodníků v Obecnické ulici. Také se počítá se 4 milióny na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu. 

Jedním z mnoha problémů nejen tohoto rozpočtu vidí někteří opoziční zastupitelé a ekonom Václav Dvořák  v tom, že se vedení města nedaří plánované rozpočty v investicích dlouhodobě plnit.

„Pro zajímavost uvádím , že loni se přibližně dvě pětiny plánované v rozpočtu na investiční akce nestihly proinvestovat. Takže první krok nápravě může být předložení preciznějšího rozpočtu hlavním ekonomem města 1.místostarostou panem ing. Buršíkem. Jinak rozpočet bude bezcenný cár papíru“, uvedl zastupitel Vladimír Král.

„Současnému vedení města se vůbec nedaří proinvestovat to, co si naplánovalo. Ač byly rozpočty na roky 2019 i 2020 naplánovány vždy se schodkem kolem 100 mil Kč, skončil každý rok naopak s přebytkem okolo 100 mil Kč (i v krizovém roce 2020)“, uvedl již dříve ekonom Václav Dvořák

Přesto se i příští rok 2021 v rozpočtu plánují rekordní investice, které se zřejmě opět nepodaří proinvestovat.

 

 

 

 

Komentáře