Rozhodnuto: Turistický rozvoj Brd bude zajišťovat agentura kraje

Brdy - Padrťské rybníky

PRAHA/PŘÍBRAM – Několikaměsíční střet dvou místních agentur o tom, kdo se bude podílet na turistickém rozvoji Brd je vyřešený. Nebude to ani sdružení kolem Příbrami, ani destinační agentura Ekologického centra Orlov. Na rozvoji Brd se bude přímo podílet Středočeský kraj.

Udržitelný, citlivý a především řízený rozvoj turismu v Brdech a zároveň ochrana území, kde po dlouhá desetiletí působila armáda a běžným návštěvníkům a turistům byl vstup zakázán. To jsou úkoly, které by měla plnit agentura pro rozvoj Brd, která vznikne pod hlavičkou Středočeského kraje. Všechny podbrdské obce tak budou mít jasného a nezpochybnitelného partnera. Společnost by měla úzce spolupracovat nejen se středočeskými obcemi, ale i s Plzeňským krajem.

Záměr založení schválili radní Středočeského kraje na včerejším jednání. „Cílem agentury bude samozřejmě rozvoj Brd podle potřeb turistů. Je to velmi zajímavé území s vysokým potenciálem. Vzhledem k charakteru přírody je potřeba oblast měnit citlivě, to znamená bez žádných divokých stavebních záměrů a megalomanských projektů,“ vysvětlil plány vedení kraje náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan.

Rozhodnutí kraje založit agenturu vítá i starosta Jindřich Vařeka. „Tímto končí období sporů a nastává doba aktivní spolupráce,“ uvedl.  Příbramský starosta dostal jako přizvaný host na včerejším jednání rady kraje dostatek prostoru k vysvětlení stanoviska města Příbrami k dané problematice. „Mimo jiné jsem měl možnost tlumočit přání generálního ředitele Vojenských lesů a statků Josefa Vojáčka, aby kraj sehrál aktivní roli při založení destinační společnosti,“ sdělil Vařeka s tím, že toto přání nejen vojenských lesů, ale i dalších obcí bylo krajem vyslyšeno a v současné době tedy již nic nebrání tomu, aby podmínky založení destinační společnosti mohly být pokud možno všemi dotčenými obcemi diskutovány a společnost mohla být bez dalších průtahů založena.

Plán činnosti chce kraj představit v nejbližších týdnech. Jedním z prvních úkolů by mělo být vyznačení cyklistických tras. „Město Příbram má připraveny zcela konkrétní projekty týkající se především cykloturistiky v oblasti celé brdské vrchoviny,“ nastínil dále Jindřich Vařeka s tím, že v Brdech by mohlo být vyznačeno více než 250 kilometrů cyklistických tras. „Naší hlavní společnou snahou je propojení cyklotras CHKO Brdy a Hřebenů, tedy území téměř od Prahy až do Plzeňského kraje,“ uzavřel starosta Příbrami.

Komentáře