Royal Rangers Příbram to je 23 let tábornických dovedností a přírodního kouzla

Foto: archiv oddílu

PŘÍBRAM – Dětský oddíl Royal Rangers v Příbrami (19. přední hlídka Royal Rangers Příbram) má za sebou již 23 let svého působení v našem městě. Jsme součástí celosvětové organizace Royal Rangers a v České republice je 66 oddílů v různých městech, tzv. předních hlídek. Práci s dětmi a mládeží v rámci Royal Rangers v ČR oceňuje i Ministerstvo školství a tělovýchovy udělením prestižního titulu „Uznaná organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Program, kterému se věnujeme na našich setkáních, je zaměřen na tábornické dovednosti, poznání přírody a dění okolo nás. Součástí programu jsou zábavné hry, kde se přirozeným způsobem rozvíjí fyzické schopnosti a posilují sociální vazby. Je pro nás důležité, aby si děti osvojovali pozitivní přístup k sobě, kamarádům a ostatním lidem. Proto dáváme prostor i poučným sdělením a příběhům z Bible. Většinu společného času trávíme venku v přírodě a jen za špatného počasí využíváme zázemí klubovny.

V Příbrami za celou dobu působení prošlo naším oddílem bezpočet dětí. Nedávno se nám jeden bývalý člen, který působí jako dobrovolný zdravotník na Ukrajině, svěřil, že věci, které se u nás naučil, používá i v tak těžkých podmínkách.

Kromě pravidelných pátečních schůzek, několika jednodenních výletů, jsme v roce 2023 podnikli tři vícedenní akce, protože spolu rádi trávíme více času. Samozřejmě, že při těchto akcích se setkáváme i s jinými oddíly Royal Rangers, abychom si užili společný program a poznali nové přátele.

Pomyslným vrcholem v aktivitách 19. přední hlídky Royal Rangers Příbram je pořádání tábora na Vystrkově u Vltavy. Tábor se koná celý týden o letních prázdninách a program je připraven na základě celotáborové hry. Minulý rok byla na téma „Dva roky prázdnin“, roce 2024 to bude indiánské téma „Vinnetou“. Zde je velký prostor vyzkoušet si prakticky různé dovednosti, naučit se samostatnosti, a hlavně užít si spoustu legrace. Kromě dětí, které se účastní akcí Royal Rangers po celý rok je tábor otevřen i dalším dětem z Příbrami a okolí. O prázdninách v roce 2023 se konaly dva turnusy táborů pro mladší a starší děti, kterých se dohromady zúčastnilo 43 dětí.

Veškeré aktivity jsou organizovány dlouholetými a zkušenými vedoucími, kteří věnují této práci svůj volný čas.

Činnost oddílu je finančně podporována zmíněným Ministerstvem školství a tělovýchovy, zprostředkovaně přes celostátní vedení Royal Rangers, a také dotacemi od Města Příbram. Proto je náš kroužek dostupný pro mnoho dětí.

Podobné aktivity jako v roce 2023 plánujeme i v novém roce. Samozřejmě včetně táborů. Pokud by se chtěl někdo z dětí k nám připojit a vyzkoušet si, co obnáší být „Rangerem“, rádi každého uvítáme.

Informace na: https://www.facebook.com/rrpribram

Royal Rangers Příbram

 

Komentáře