Řidiči na Strakonické musí u Chraštic opět počítat s omezením

Foto: ŘSD

CHRAŠTICE – Ředitelství silnic a dálnic v pondělí 6. září zahájí opravu „Strakonické“ od Chraštic až k hranicím s Jihočeským krajem. Práce mají být hotové za 150 kalendářních dní. Opravu provede společnost M-Silnice, která ze 7 uchazečů o zakázku podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a dílo zhotoví za 102 269 000 Kč bez DPH.

„V pondělí 6. září zahájíme akci „I/4 Chraštice – hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění“. Stavba řeší opravu silnice I/4 v délce 6051 metrů mezi Chrašticemi a hranící Středočeského a Jihočeského kraje a navazuje na v červenci letošního roku opravený a zprovozněný úsek Milín-Chraštice. Vozovka silnice I/4 v daném úseku je na konci životnosti, a i po předchozích opravách vykazuje značné množství poruch, což ukázala i poslední zima,“ vysvětluje důvody opravy Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Rámcově se v průběhu stavby provede oprava vozovky vycházející ze schválené diagnosticky včetně předpokládaných hloubkových sanací, výměna odvodňovacích žlabů, doplnění, případně prodloužení svodidel na krajnici, doplnění nezpevněných krajnic, obnova, pročištění a prohloubení stávajících příkopů, pročištění stávajících zatrubnění a jejich doplnění pod sjezdy, oprava čel a říms příčných propustků a jejich pročištění, obnova a doplnění zpevněných i nezpevněných sjezdů. „Současné sjezdy budou redukovány, to znamená, že nevyužívané sjezdy budou odstraněny včetně starých propustků. Provedena bude výměna směrových sloupků z PVC a obnoveno vodorovné a dle potřeby i svislé dopravní značení,“ dodal Buček.

V pondělí se začne pracovat na 1100 metrů dlouhém úseku, který navazuje na poslední opravený úsek v rámci předchozí akce I/4 Milín-Chraštice a do konce října se tak opraví úsek na obchvatu Chraštic. „Následovat bude zimní technologická přestávka. Pokračovat v opravě zbývající části plánovaného úseku budeme opět po jejím ukončení ve 2. čtvrtletí roku 2022,“ doplnil Martin Buček.

Komentáře