Radnice přestěhuje úředníky do Natury. Příliš drahé, míní opozice

Dům Natura.

PŘÍBRAM – Minulý měsíc vedení města uvedlo, že se městskému úřadu rozrůstá agenda a tak je potřeba jednak navýšit počet úředníků, ale také některé odbory přestěhovat do větších prostor. Ty ale podle radnice v současné době městu chybí a tak se vydá cestou pronájmu.

Rada města proto rozhodla, že Odbor životního prostředí se na dobu tří let přestěhuje do prostor v Domě Natura v Plzeňské ulici. „V současné době s příchodem nových zaměstnanců, kdy je město povinno zajistit výkon agendy dle nové legislativy a přebírá určitou agendu za celé ORP, je třeba najít nové prostory. Za ideální se považuje přestěhování celého Odboru životního prostředí z budovy 19b. Pro účely tohoto přesunu byly porovnány varianty rekonstrukcí objektů v majetku města a varianty pronájmu cizích prostor. V porovnání variant byly uvedeny odhadované náklady na stavební úpravy a doba potřebná k realizaci úpravy, kdy na žádnou z městských budov není v tomto ohledu zpracován projekt,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Současné působiště Odboru životního prostředí. Foto: město Příbram

Podle původních informací s pronájmem nesouhlasili oba místostarostové. Zatímco Vladimír Karpíšek (ANO) se při hlasování zdržel, Miroslav Peterka (ODS) při hlasování svůj postoj změnil. „Původně jsem byl proti pronájmu, ovšem s ohledem na časový horizont a potřebu umístění úředníků se varianta dočasného pronájmu jeví jako jediný přijatelný. Smlouva je na dobu tří let, kdy se souběžně zpracuje projekt a provede rekonstrukce budovy čp. 1. Ještě dodám, že často slyším připomínky, že jsou volné prostory v Zámečku-Ernestinu. Ano, to je pravda, ale jde o prostory, které budou nově využívané jak k pořádání výstav, edukativní akce, tak aktivit pro veřejnost,“ vysvětlil změnu postoje místostarosta Peterka.

Miroslav Peterka.

Řešení bylo radou několikrát diskutované a dočasná varianta pronájmu byla zvolena s ohledem na rychlejší možnost řešení. Prostory v Domu Natura budou pronajaty na přechodnou dobu, smlouva bude uzavřena na dobu tří let. Souběžně městská rada zadala Odboru investic a rozvoje města zpracovat projekt na rekonstrukci budovy čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka, kde by měly vzniknout kancelářské prostory pro potřeby města. „Při postupném navyšování počtu zaměstnanců bylo vždy uvažováno s racionalizací a využitím vlastních prostor, což se dosud dařilo, nicméně za cenu rušení zasedacích místností pro jednání s veřejností či externími spolupracovníky nebo dodavateli, rušení „čekáren“, tedy prostoru pro klienty, absence kuchyněk pro zaměstnance, případně větší kanceláře byly stavebně rozděleny na menší prostory, aby tyto splňovaly požadavky na výkon agend,“ přiblížila dosavadní přístup města Švehlová. 

S postupem vedení města ale nesouhlasí příbramská opozice, které se zdá tento postup drahý a pro město nevýhodný. „Podle mě to není pro město výhodné a cena za pronájem příliš vysoká. Radnice o této potřebě ví od roku 2021 a bohužel opět problém řeší, tak jako v mnoha jiných případech, na poslední chvíli. Město má svých prostor dostatek, kdyby radnice tuto problematiku řešila v čas, opravila by svůj majetek, kam by mohla agendu přestěhovat a město by nemuselo platit nájemné jinde. Na tři roky si pronajmeme kancelářské prostory za 165 korun za metr čtverečný měsíčně, když se nyní kancelářské prostory pronajímají za 120 nebo 130 korun. Součástí je také například platba za recepci, kterou podle mě, ale město nevyužije,“ míní opoziční zastupitel za Spojence Marek Školoud.

Marek Školoud.

Komentáře