Vězni z Příbramské věznice v akci: Pomáhají v nemocnici, léčebně i soudu

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM – V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku se vězni z příbramské věznice aktivně zapojili do několika obecně prospěšných činností pod vedením personálu zařízení. Uklízeli například venkovní prostor Oblastní nemocnice Příbram, spoluprácovali na opravách v Odborné léčebně Bukovany nebo pomáhali s vymalováním vnitřních prostor Okresního soudu v Příbrami.

Vězeňská služba České republiky a její organizační jednotky se snaží vést vězněné osoby k zodpovědnosti vůči společnosti. V rámci programu zacházení vězňům je poskytována možnost rozvoje osobnosti, přijetí odpovědnosti za spáchané trestné činy a uvědomění si důsledků jejich jednání.

„Během účasti na různých činnostech a aktivitách není vězňům nabízena pouze výplň volného času, ale především příležitost k vzdělávání, práci na zvládání závislostí a stanovení priorit pro budoucí život v odpovědné společnosti,“ uvedl Vladimír Rampas, mluvčí Věznice Příbram.

V předchozím období se vězni podíleli na úklidu venkovních prostor areálu Oblastní nemocnice Příbram, kde během dvou týdnů odstranili velké množství odpadků a černých skládek. Následně pokračovali ve spolupráci s Léčebnou Bukovany, kde se věnovali drobným údržbářským pracím, stěhování nábytku a výmalbě pokojů. Další činností, do které byli zapojeni, byly malířské práce v prostorách Okresního soudu v Příbrami.

Komentáře