Rada Středočeského kraj chce letos investovat do rozvoje regionu 1,37 miliardy korun

Budova Středočeského kraje v Praze.
STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Středočeského kraj chce letos investovat do rozvoje regionu 1,37 miliardy korun.

  • Podpora obcím prostřednictvím dotací ze Středočeských Fondů
  • Další investice budou mj. směřovat do zvýšení kvality SŠ, posílení rozpočtů příspěvkových organizací, plánované zvýšení mezd ve veřejném sektoru či částečné pokrytí propadů tržeb veřejné dopravy

Díky příjmům ze sdílených daní navýší Středočeský kraj svůj rozpočet o 1,010 miliardy korun a dalších 360 milionů korun přibude z lepších příjmů oproti rozpočtu 2020.

„Tyto finanční prostředky v celkové výši 1,370 miliardy korun půjdou do několika oblastí. Obce si mohou sáhnout na prostředky prostřednictvím dotačního řízení v rámci Středočeských Fondů, v nichž je pro letošek plánováno 347,6 milionu korun. Další prostředky půjdou na zvýšení kvality středních škol, na pokrytí propadu tržeb ve veřejné dopravě, na plánované zvýšení mezd ve veřejném sektoru, předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z Evropské unie, a na posílení rozpočtů příspěvkových organizací,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Kraj ve svém rozpočtu pro letošní rok počítal s daňovými příjmy 8,6 miliardy korun. Původní predikce ministerstva vycházela z odhadů na základě předpokládaného zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slev na poplatníka. Situace se změnila po přijetí daňového balíčku. „Do příjmů jsme se proto rozhodli dát částku ve výši 1,010 miliardy korun, která odpovídá predikci Ministerstva Financí a historické zkušenosti s jejich naplňováním,“ vysvětluje Michalik. Dalších 360 milionů korun z přebytku hospodaření minulého roku umožní vedení kraje financovat další projekty plánované pro rok 2021.

Ve výdajové části rozpočtu, který budou schvalovat zastupitelé na svém zasedání 22. února, tak nově půjde 347,6 milionu korun do Středočeských Fondů. Z toho 307 milionů bude přímo rozděleno do jednotlivých fondů a zbylých 40 milionů korun by podle Michalika mělo směřovat na podporu budování cyklostezek nebo na výstavbu obecních bytů. „Největší část navýšení by měla jít na investice, a to 400 milionů korun na předfinancování a kofinancování projektů, na nichž se podílí EU/EHP a na kapitálové výdaje související se zásobníkem investic půjde 225 milionů korun,“ zdůraznil Michalik.

Dalších 164 milionů korun bude využito pro financování běžných výdajů kapitol, z toho je téměř 100 milionů určeno na zvyšování kvality středočeského školství, dalších 150 milionů korun by mělo jít na úhradu propadu tržeb ve veřejné dopravě a 80 milionů na plánované navýšení mezd ve veřejném sektoru.

Komentáře