Rada města měnila členy poroty na opravu náměstí J. A. Alise. Ovšem koho a proč, se veřejnost nedozví

Náměstí J. A. Alise na Březových Horách

PŘÍBRAM – Letos v dubnu rada města schválila porotu pro realizaci revitalizace náměstí J. A. Alise na Březových Horách. Porota je složená ze dvou částí. V jedné jsou členové tzv. závislí a v druhé nezávislí. Na svém zasedání 1. listopadu rada složení komise měnila. Ovšem jak, to se veřejnost nedozví.

O nutnosti rekonstrukce náměstí J. A. Alise na Březových Horách se mluví dlouho. Na revitalizaci náměstí chce město vypsat architektonickou soutěž. „V tuto chvíli jsme sestavili odbornou komisi, která je složená jak z lidí zainteresovaných za město, tak zejména tedy odborníků. Dalšímu postupem bude setkávání se a tvorba těch samotných návrhů, z kterých následně ta komise bude vybírat,“ prozradil na jaře starosta Jan Konvalinka.

Veřejnost, zejména tu z Březových Hor, ale zajímalo složení poroty. Nicméně má podle radnice smůlu. Složení komise není možné zveřejnit z důvodu možného ovlivňování jejich členů,“ odpověděla na náš dotaz v červenci letošního roku tisková mluvčí města Eva Švehlová. Tudíž se nedozvíme, ani kdo byl v porotě nyní nahrazen a proč.

Před 14 dny jsme také poslali vedení města dotaz: Jak to vypadá s vývojem okolo architektonické soutěže na revitalizaci náměstí J. A. Alise na Březových Horách?  Na jaře byla ustanovena komise a dál zatím „ticho po pěšině“, kdy bude soutěž vyhlášena a co zatím komise v přípravě revitalizace náměstí J. A. Alise už udělala? Bohužel stejně jako v případě možného zdražování vody, zatím odpověď nepřišla…

Cílem úprav hlavního březohorského náměstí by mělo být podle vedení města utlumení dopravy přes náměstí a aby se tento veřejný prostor stál více místem pro setkávání lidí, ale zároveň, aby zůstaly zachovány i některá parkovací místa. Z průzkumu, který město loni udělalo, vyplynulo, že náměstí J. A. Alise je pro místní obyvatele místem setkání s vysokou estetickou hodnotou. Nejvíce nespokojeni byli účastníci šetření s dopravní infrastrukturou, zejména co se týká stavu vozovek a chodníků. V případě zeleně respondenti postrádají stromy, které by poskytovaly stín. Současný stav náměstí považuje většina také za nebezpečný pro pohyb dětí.

Komentáře