Příbramští čtenáři si zvolili svou čtenářskou babičku

Babička čtenářka Zdeňka Hráčková „v akci“.

PŘÍBRAM – Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2017 již osmý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti: „Březen – měsíc čtenářů“. Do této akce se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celých Čech. Příbram samozřejmě nemůže chybět. V letošním roce se také hledá nejlepší čtenářská babička. Jednu máme i v Příbrami

BABIČKA je fenomén české literatury a v roce 2017 budou české knihovny oceňovat právě své nejlepší čtenářské babičky. Podle Boženy Němcové je BABIČKA moudrá, laskavá, starostlivá žena, která nám nejen pomáhá vychovávat děti, ale stává se i rádkyní širokém okolí. Z krajských finalistek bude vybrána celostátní vítězka, které bude předáno ocenění dne 4. dubna letošního roku v rámci vyhlášení cen Magnesia Litera v Národním divadle v Praze.

V Příbrami byla nominována paní Zdeňka Hráčková

A jaká je ta naše, příbramská, babička? Paní Zdeňka Hráčková je „paní učitelka ve výslužbě“, která vždy s radostí četla nejen svým dětem a vnukům – už jsou to dnes velcí chlapci, ale chodí už pět let do knihovny číst dětem jen tak. Protože to těší malé posluchače, i ji. „Je moc dobře, když dospělí lidé dětem čtou. Naše Babička čtenářka Zdeňka Hráčková toto čtení pozvedla na ještě vyšší úroveň, protože ke čtení již mnoho let přivádí i další děti, nejen ty ze své rodiny,“ uvádí místostarosta města Příbrami Václav Švenda, který se březnového čtení v Knihovně Jana Drdy, v pobočce ve Školní ulici, spolu se zastupující ředitelkou KJD Zdeňkou Šmídovou, také zúčastnil. „V dnešní uspěchané době právě čtení u dětí rozvíjí jejich myšlení a představivost, slovní zásobu, učí je soustředění a hlavně posiluje vazbu mezi čtenářem a posluchačem,“ hodnotí dále místostostarosta důležitost toho, když rodiče svým dětem čtou.

 Kdo umí číst, tak čte, kdo neumí, tak poslouchá

Historicky první společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a dětí se v pobočce Knihovny Jana Drdy ve Školní ulici odehrálo 5. 10. 2012 a četla se kniha O modrém kocourkovi.

Pokud by Vás zajímalo, co to „Společné čtení“ je, tak se jedná o pravidelné setkávání nad knížkou a všelijakým hraním, čajem, kávou a sušenkami. Koná se každý (možný) první čtvrtek v měsíci od 17 do 18:30 hodin. Je to nejen příležitost pro děti, ale také pro rodiče a prarodiče, tetičky i strýčky. Dohromady totiž mají vzájemný zážitek z toho, že se navzájem vidí v jiném prostředí, než doma, nebo ve škole. „Dospělí si umí dětské aktivity neobyčejně užívat. Kdy jste například naposledy nakreslili lišku?“ nadhazuje otázku knihovnice Katka Nolčová s vysvětlením, že děti se při těchto setkáváních přestávají stydět a čtení se tak pro ně stává úplně normální aktivitou, na kterou se těší.

„Kdo umí číst, tak čte, kdo neumí, tak poslouchá,“ vysvětluje dále knihovnice Katka a dodává, že vždy je připravena i nějaká další aktivita – nejčastěji jsou to výtvarné dílny, ale také třeba všelijaké legrační testy. „Vždy se snažíme, aby knížka, kterou čteme a to, co k tomu děláme, mělo souvislost,“ doplňuje.

Na závěr přidáváme výzvu dětem i jejich rodičům: pokud máte chuť, zajděte do knihovny! Jste srdečně zváni.

Foto a text: MěÚ Příbram

Komentáře