Příbramský archiv se otevřel veřejnosti a také zahájil výstavu o těžbě uranu

Autor výstavy František Bártík (vpravo) Foto: Státní okresní archiv Příbram

PŘÍBRAM – Koncem minulého týdne se ve Státním okresním archivu Příbram konal Den otevřených dveří. Jeho součástí byla i vernisáž výstavy Nad krajinou slz a radiace. Výstava se mimo jiné zabývá změny krajiny v souvislosti s těžbou uranové rudy, tábory pro nesvobodné pracovní síly nebo výstavbou příbramského sídliště.

Kromě výstavy si návštěvníci během celého dne mohli prohlédnout například originály příbramských městských kronik z let 1946–1968, dobové fotografie ze života města včetně výstavby Nového rybníka nebo vybrané soudní spisy – třeba ke vzpouře vězňů z 22. 8. 1968.

Výstava byla slavnostně zahájena dopoledne za účasti PhDr. plukovnice Evy Michálkové, ředitelky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Jejím autorem je PhDr. František Bártík, mimo výše uvedeného úřadu také pracovník Hornického muzea Příbram. Materiály k výstavě poskytly i další regionální instituce – DIAMO státní podnik (zvláště jeho archiv pod vedením Mgr. Pavly Doležalové) a Státní okresní archiv Příbram. Po vernisáži následovala přednáška Františka Bártíka zaměřená na Příbramsko v období budování uranového průmyslu. Byla spojena s představením jeho knihy Nad krajinou slz a radiace, kterou si početní návštěvníci s nadšením odnášeli domů. „Líbila se jim také prezentace mnoha jeho článků, které se podrobně zabývají jednotlivými případy citovanými v přednášce a které v minulých letech publikoval v regionálním sborníku Podbrdsko, stejně jako vystavené unikátní letecké snímky mapující rozvoj Příbrami,“ uvedla ředitelka archivu Věra Smolová.

V odpoledních hodinách navštívil příbramský archiv místostarosta města Mgr. Václav Švenda a jeho kolegové z TOP 09 – Ing. Miroslav Kalousek, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., Ing. Michal Kučera, Jan Jakob a jejich doprovod. Zaujala je nejen výstava včetně dobových uniforem, ale i archiválie vystavené v badatelně archivu – soudní spisy a fotografie, stejně jako dobové příbramské kroniky. Poté se opakovala přednáška PhDr. Františka Bártíka, která se protáhla do večerních hodin, protože archivní sál byl i tentokrát plný zaujatých posluchačů, kteří se v následné diskuzi zajímali o další detaily. „Jsme rádi, že se Den otevřených dveří opět vydařil. Výstava Nad krajinou slz a radiace je v archivu otevřena v pracovní dny až do konce roku 2017 a je vhodná i pro školy,“ zve do příbramského archivu Věra Smolová.

Komentáře