Příbramské střední školy získají podporu z programu primární prevence

Příbramské gymnázium v ulici Legionářů.

PŘÍBRAM – Prevence rizikového chování je důležitou oblastí, která je díky současné koronavirové situaci stále aktuálnější. Středočeského kraje tyto aktivity podporuje prostřednictví cílených dotací školským zařízenímV letošním roce bylo podpořeno 50 škol a školských zařízení částkou přesahující 1,6 milionu Kč.  

„Efektivní, dlouhodobá a cílená primární prevence má potenciál předcházet nebo alespoň snižovat projevy rizikového chování dětí a mládeže, a je v konečném důsledku levnější než následné řešení problémů,“ říká Milan Vácha, radní pro oblast školství a sportu, a dodává: „Považujeme za zásadní ji podporovat, a proto jsme pro letošní rok dedikovali v kapitole školství 1 634 210,00 Kč právě na tyto účely.“

Příspěvky kraje směřují na školení metodiků v oblasti prevence a na další aktivity v oblasti prevence. Tento cíl je v souladu se strategickým dokumentem „Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2019-2021“. Kraj pro letošní rok podpořil žádosti 50 škol a školských zařízení. Aktuálním příkladem úspěšného programu jsou adaptační kurzy, které podporují dobré vztahy mezi žáky a jsou velmi efektivní při předcházení šikany a kyberšikany. Tyto kurzy jsou důležité zejména v období pandemie – kvůli zavřeným školám se např. žáci 1. ročníků středních škol fyzicky ještě nepotkali.

Dlouhodobé uzavření škol a zájmových kroužků izolovalo děti a mládež v domácnostech bez možnosti vrstevnických kontaktů a organizovaného trávení volného času. Linka bezpečí, ambulance dětských psychologů a psychiatrů hlásí zvýšený počet duševních onemocnění u dětí a mladistvých. Nízkoprahová zařízení pro uživatele návykových látek zaznamenala 30 – 50% nárůst požadavků na výměnu harm reduction zdravotnického materiálu. U dětí a mladistvých také enormně narůstají nelátkové závislosti na moderních technologiích, zejména pak patologické hraní počítačových her, které současná pandemie významně podpořila.  

Z těchto důvodů by bylo velmi žádoucí posílit primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže a finanční prostředky na realizaci programů efektivní dlouhodobé specifické prevence ve školách a školských zařízeních systematicky navyšovat.

Podporovány byly tyto oblasti:

 1. Specializační studium pro školní metodiky prevence
 2. Přímá práce s žáky, pedagogy a rodiči v oblasti primární prevence u všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež ve školách a školských zařízeních.
 3. Programy zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu.
 4. Programy zaměřené na včasnou intervenci.
 5. Adaptační programy pro žáky a studenty zaměřené na utváření zdravých vztahů v nově vzniklých třídních kolektivech.
 6. Programy zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Příspěvek na školení metodiků

Každá škola, která nemá školního metodika prevence s ukončeným odpovídajícím vzděláním/studujícího vzdělávací program k výkonu specializačních činností – prevence sociálně patologických jevů, si může požádat o příspěvek. V letošním roce bylo podáno 11 žádostí o specializační studium školních metodiků prevence a všechny byly navrženy Radě kraje k podpoře. (Pro srovnání –  v roce 2020 bylo podpořeno 22 žádostí o specializační studium.)

Podpora aktivit primární prevence

Oblast působnosti školské primární prevence je široká, neomezuje se jen na závislostní chování.  Do výčtu rizikového chování patří také agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmů potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.

Podpořené školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem

Benešov

 • Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
 • Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
 • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov

Beroun

 • Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

Kladno

 • Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
 • Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
 • Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Kolín

 • Střední odborná škola stavební a střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
 • Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín
 • Základní škola Pečky, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

Kutná Hora

 • Základní škola Čáslav, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
 • Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
 • Základní škola a Praktická škola Kutná Hora, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

Mělník

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
 • Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3 421
 • Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

Mladá Boleslav

 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
 • Základní škola Mnichovo Hradiště, Švermova 380
 • Gymnázium Mnichovo Hradiště, ková organizace
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35

Nymburk

 • Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
 • Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace
 • Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Praha-východ

 • Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace
 • Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668
 • Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224
 • Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

Praha-západ

 • Integrovaná střední škol, Jesenice, Žatecká 1
 • Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace
 • SOŠ a SOU Jílové u Prahy, příspěvková organizace

Příbram

 • Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
 • Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
 • Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
 • Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Rakovník

 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
 • Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
 • Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Komentáře