Příbramská věznice je bezpečnější, došlo k navýšení ohradní zdi

foto. Věznice Příbram

PŘÍBRAM/BYTÍZ – Ochranná ohradní zeď Věznice Příbram byla vybudována v 70 letech minulého stolení. Z důvodu mnohačetných úprav okolí zdi v některých místech neplnila moderní standardy ochranného pásma věznice.

Proto byla v listopadu 2020 zahájena investiční akce: „Navýšení ohradní zdi“. Práce byly ukončeny v únoru letošního roku. Během těchto čtyř měsíců bylo proinvestováno včetně projektové dokumentace 6 637 380,- Kč. Ohradní zeď byla navýšena o 1,5 m v celém obvodu jednoho kilometru a byla opatřena potřebnými bezpečnostními prvky.

foto: Věznice Příbram

Stavební řešení a uspořádání technických a stavebně technických prostředků ve střežených objektech musí odpovídat zásadám bezpečnosti. K zajištění bezpečnosti ve střežených objektech se zřizuje například ohrazení, oplocení, strážní věže, osvětlení, mříže a žiletkové pletivo.

Komentáře