Důležité informace k účasti veřejnosti na zasedání zastupitelstva kraje

foto: Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Ani aktuální krizová opatření nevylučují účast veřejnosti na prezenčním zasedání zastupitelstva. Občané bydlící mimo území hl. m. Prahy, mohou kvůli zasedání do Prahy přicestovat; účast na zasedání spadá mezi výjimky z pravidel omezení pohybu, konkrétně patří do kategorie „neodkladné úřední záležitosti“.

Kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19 má ovšem účast veřejnosti některá omezení. Ta si dovolujeme shrnout:

1) Do budovy Krajského úřadu Středočeského kraje je možné nechat najednou vstoupit za účelem účasti na zasedání zastupitelstva maximálně 30 osob. Bohužel vyšší počet občanů nelze do budovy vpustit.

2) Pro občany přítomné v budově úřadu při příležitosti zastupitelstva budou  vyhrazeny dva prostory. Dvacet občanů bude moci sledovat zasedání prostřednictvím videopřenosu v oddělené místnosti. Pro dalších 10 je pak vyhrazen prostor přiléhající k jednacímu sálu, který není zcela oddělený. Všichni přítomní budou moci podat přihlášku do rozpravy. V případě, že předsedající na základě přihlášky udělí žadateli slovo, bude občan pozván do jednacího sálu.

3) Pro občany, kteří se hodlají osobně zúčastnit jednání zastupitelstva, platí povinnost dodržovat platná pravidla pro pohyb v uzavřeném prostoru:

– použít ochranu dýchacích cest (respirátorem FFP2/KN95 nebo zdravotnickou obličejovou maskou či obdobným prostředkem splňujícím minimálně normu ČSN EN 14683+AC)

– dodržovat rozestupy 2 metry.

Závěrem upozorňujeme, že zasedání zastupitelstva je vždy vysíláno v přímém přenosu, který je možno sledovat na webových stránkách Středočeského kraje (http://www.publicwire.eu/regions/stredocesky/stream/stream-full-int.php).

 

Komentáře