Příbramská nemocnice nově nabízí Vojtovu metodu

PŘÍBRAM – Příbramská nemocnice nabízí nové možnosti rehabilitace novorozenců, kojenců a dětí, kteří vyžadují terapii Vojtovou metodou na svém rehabilitačním oddělení v Areálu II. – Zdaboř.

V případě zájmu o rehabilitaci dětí mají dětští lékaři možnost předat pacienty k vyšetření a rozepsání terapie rehabilitačnímu lékaři na oddělení ambulantní rehabilitace ONP, a.s., Areálu II – Zdaboř. Možnost objednání a podání bližších informací je na tel. 318 654 486 – recepce.

Po vyšetření pacienta rehabilitačním lékařem mu bude indikována vhodná rehabilitace a nadále bude pravidelně docházet na terapie vedené kvalifikovanými fyzioterapeuty. V případně potřeby bude odeslán na vyšetření k dětské neuroložce MUDr. Bronislavě Korzové, nově od listopadu 2018 působící v ONP, a.s., Areál II – Zdaboř.

Cílem Vojtovy terapie je prostřednictvím spoušťových zón aktivovat v CNS základní motorické vzorce, vytvořit přístup k vrozeným hybným programům, které nejsou k dispozici např. díky poruše v neuronálních spojovacích vzorcích CNS, poruše periferních nervů, svalů či kostry, umožnit použití hybných vzorců ke vzpřímení, pohybu vpřed a k cílenému pohybu, dosáhnout co největší možné samostatnosti dítěte/pacienta a lepší kvality jeho života. Metoda globálně zlepšuje koordinaci pohybů, stabilitu, držení těla, orientaci v prostoru a rovnováhu. Metoda zlepšuje opěrné a úchopové funkce končetin, napomáhá zlepšení motoriky v orofaciální oblasti, nástupu řeči, zlepšení výslovnosti. U dospělých obnovuje původně zdravé pohybové vzorce, odstraňuje bolesti, obnovuje funkci a sílu. Reflexně vyvolaný pohybový stereotyp se postupně zařadí do spontánní hybnosti pacienta.

Rozhodující pro výsledek terapie je její včasné zahájení, především u pacientů v kojeneckém věku. V opačném případě dochází k zafixování patologických pohybových stereotypů. Délka terapie je různá, od několika týdnů do několika let u těžkých poruch.

Indikací k rané terapii v kojeneckém věku je:

 • středně těžké a těžké centrální koordinační poruchy (CKP)
 • lehké asymetrické CKP, z nichž se případně může vyvinout cerebrální paréza
 • periferní parézy např. porodně traumatická paréza brachiálního plexu
 • muskulární a neurogenní tortikolis
 • spina bifida a hydrocefalus
 • paraplegie
 • mozko-lebeční traumata
 • vrozené vývojové anomálie, např. artrogrypóza, kostní skoliózy, svalové aplazie
 • vrozené myopatie
 • hypotonické syndromy různých etiologií
 • motorická retardace
 • poruchy držení těla a chyby ve vzpřimování, např. C- skolióza, lordóza
 • dysplázie kyčlí
 • chybná postavení nohy, např. pes varus a pes adductus

Indikací k terapii u starších dětí a dospělých je:

 • infantilní cerebrální parézy (ICP)
 • získané cerebrální syndromy
 • transverzální syndromy
 • vrozené a získané periferní parézy
 • myopatie
 • skoliózy a kyfózy
 • kloubní kontraktury
 • funkční omezení pohybového aparátu
 • roztroušená skleróza

Kontraindikace:

 • 3–4 dny po očkování živou vakcínou;
 • maligní forma epilepsie;
 • teplota přes 38,5°C;
 • akutní zánětlivé onemocnění;
 • premedikace před lékařským vyšetřením;
 • metastazující zhoubné nádory;
 • medikace vysokými dávkami kortikoidů;
 • specifické lékařské vyšetření či zákrok (MRI, lumbální punkce, chirurgická či ortopedická intervence);
 • rekonvalescence po terapeutickém výkonu.

 

MUDr. Barbora Daňhová

primářka rehabilitačního oddělení ONP, a.s.

Komentáře