Příbram zpevní cesty na Zdaboři

Pohled z Vokačovské ulice – opraven bude úsek viditelný na snímku a zmiňované zpevňování půjde od rozcestí na pravou i levou stranu. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – V tomto týdnu bude zahájeno zpevňování cest v oblasti Zdaboře – Drkolnova. Projekt se týká zhruba dvoukilometrové cesty.

Práce na pokládce recyklátu v oblasti Zdaboře budou zahájeny v tomto týdnu. Jedná se o projekt, při kterém dojde ke zpevnění cesty spojující Zdabořskou ulici se silnicí I/18. „Jde o lokalitu, která je hojně využívaná jak pěšími, tak cyklisty. Zdá se tedy vhodné, s ohledem na stávající terén, cestu tímto způsobem zpevnit. Celkově půjde o položení 4 750 m2 recyklátu v této oblasti a dalších 600 m2 bude zpevněno v úseku od ČOV k silnici I/18. V rámci probíhajících prací bude upraven také úsek stávající zpevněné cesty vedoucí kolem domů ve Vokačovské ulici,“ upřesnil informace o rozsahu prací starosta Jan Konvalinka.

S ohledem na rozsah prací je potřeba v uvedené oblasti v následujících týdnech počítat s pohybem těžké techniky. Zároveň bude na jednom z městských pozemků dočasně zřízena deponie pro ukládání potřebného stavebního materiálu.

Komentáře