Příbram přijala preventivní opatření proti ptačí chřipce

PŘÍBRAM – Ptačí chřipka sice zatím nebyla zaznamenaná na území města, přesto byla přijata preventivní opatření.

Doporučení při nálezu uhynulých ptáků ve městě Příbram a to jak vodních či ostatních druhů je okamžitě kontaktovat příslušný odbor.„Uhynulých vodních ptáků se raději nedotýkejte. Při nálezu v přírodě nebo na místech kde není znám majitel nebo správce území informujte buď odbor životního prostředí městského úřadu, technické služby nebo městskou policii,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová. Město odpovídá za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.

Při úhynu většího počtu ptáků v domácím chovu nebo zjištění příznaků ptačí chřipky je potřeba informovat soukromého veterinárního lékaře nebo Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj (krizová linka – 720 995 204). Podrobné informace naleznete zde: http://pribram.eu/zivot-ve-meste/zivotni-prostredi/informace-o-ptaci-chripce.html

Komentáře