Příbram po 20 letech pokračuje v partneství s Freibergem

PŘÍBRAM – Partnerství s německým hornickým městem Freiberg trvá už dvacet let.  Uzavřena byla 26. června 1999. Koncem letošního června, konkrétně 29. června, podepsal místostarosta Příbrami Martin Buršík a starosta Freibergu Sven Krüger dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi oběma městy.

Vyjádřili tak vůli navázat na úspěšné projekty v oblasti školství a kultury a také podporovat projekty nové například v oblasti sociálních služeb či cestovního ruchu. Inspirativní pro obě strany je také sdílení zkušeností z řízení města a provozu městských zařízení či hornická minulost, která města spojuje.

Foto: Marcel Schlenkrich

Už před podepsáním partnerské smlouvy v roce 1999 existovaly vztahy mezi Technickou univerzitou ve Freibergu, Hornickým muzeem Příbram a Kovohutěmi Příbram. Na počátku spolupráce byly výměny v oblasti kultury (účinkování příbramského sboru ve Freibergu a naopak), životního prostředí (stáž, týkající se odpadového hospodářství). Zástupci města jsou zváni na hornické slavnosti, zájem je o rozšíření spolupráce i do podnikatelské sféry.

Přátelství obou měst symbolizuje strom (jeřáb) zasazený v „Parku partnerství“ v Příbrami a kámen s nápisem „Freiberg“. Kámen pochází z města Freiberg a nápis byl zhotoven studenty hornické univerzity.

 Freiberg  je saské nejstarší a nejvýznamnější hornické město vděčí svému vzniku těžbě stříbra, které určovalo historii tohoto města přes 800 let. Sídlo technické univerzity, leží 40 km jihozápadně od Drážďan v podhůří Krušných hor, má více než 40 tis. obyvatel. Více informací o městě najdete ZDE.

Dalšímí partnerskými městy Příbrami jsou:

Komentáře