Při Prokopské pouti hornické muzeum představí exponát, který mu věnovala Jana Boušková s manželem Václavem Vydrou

Jana Boušková s manželem Václavem Vydrou předávají řediteli Hornického muzea Příbram Josefu Velflovi slavnostní hornickou uniformu. (foto archiv Hornického muzea Příbram)

PŘÍBRAM – Stalo se již nepsanou tradicí, že Hornické muzeum Příbram nabízí při příležitosti konání havířské Prokopské pouti nějakou novinku a zajímavost. Ani letošní rok nebude výjimkou. Muzeum totiž získalo zajímavý exponát od manželského páru Jany Bouškové a Václava Vydry.

Vedle zpřístupnění inovované expozice o historii svislé důlní dopravy na Příbramsku situované v šachetní budově Ševčinského dolu představí muzeum ve vstupní expozici v objektu někdejších sypů historickou slavnostní uniformu báňského inženýra Jana Boušky, kterou nyní věnovala muzeu jeho dcera, známá česká herečka Jana Boušková. „Návštěvníci  se navíc dozví i tu zajímavost, že rovněž děda a praděda herečky Jany Bouškové působili na Příbramsku jako důlní inženýři a absolvovali zde slavnou Báňskou akademii, poté Vysokou školu báňskou,“ doplnil ředitel muzea Josef Velfl.

Hlavní program Prokopské pouti pořádaný Hornickým muzeem Příbram začíná v neděli 4. července ve 14 hodin na nádvoří Ševčinského dolu fanfárami Souboru svatohorských trubačů, následně se uskuteční šermířské a divadelní představení skupiny Adorea a Tomáše Bílka, připomínající humornou formou 710. výročí nejstarší písemné zmínky o hornictví a hutnictví na Příbramsku. Vstup do jednotlivých expozic muzea včetně jízdy důlními vláčky na povrchu i v podzemí budou za symbolickou 1,-Kč.

Komentáře