Policisté budou mít zvýšený dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol

Foto: Policie ČR

PŘÍBRAM – Od 4. do 8. září letošního roku se v rámci celé České republiky uskuteční dopravní iniciativa s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Tato akce je zaměřena na zvýšení bezpečnosti přecházení silnic, zejména v okolí základních škol. Hlavním cílem je podpora správného chování chodců a posílení povědomí dětí o zásadách bezpečného přecházení vozovek.

Monika Schindlová, příbramská policejní komisařka prevence, vysvětluje: „Po letních prázdninách jsou děti plné vzrušení z prázdninových zážitků a často nejsou tak obezřetné, jak by měly být na silnici. Cílem naší akce je upozornit na důležitost dodržování pravidel a návyků při přecházení vozovky, zejména u přechodů pro chodce poblíž škol.“

V rámci této dopravní kampaně budou policisté posilovat dohled u přechodů pro chodce poblíž škol a upozorňovat na správné chování chodců. Schindlová dodává: „Chodci by měli mít na paměti, že mají právo využít přechodu, pokud je dostatečně viditelný pro řidiče. V opačném případě by měli volit přehledná místa pro přecházení a vždy se důkladně rozhlédnout. Je důležité odhadnout, zda na vozovce stihne vozidlo bezpečně zastavit, neexistuje absolutní přednost chodců.“

Schindlová zdůrazňuje také význam nošení reflexních prvků, které zvyšují viditelnost chodců zejména za zhoršených světelných podmínek. „Viditelnost je klíčová, a proto doporučujeme nošení reflexních prvků, což umožňuje včasné rozpoznání chodce až na vzdálenost dvou set metrů za šera, při dešti nebo v mlze,“ uvádí.

Důležitým aspektem kampaně je také vzdělávání nejmenších účastníků silničního provozu – prvňáčků. Schindlová nabádá rodiče, aby je v prvních týdnech a měsících do školy doprovázeli a vyučovali je správným postupům na silnici. „Je zásadní, aby děti pochopily význam dopravních značek, správnou stranu chodníku a bezpečné přecházení přes přechody. Trpělivě je provádějte těmito dovednostmi, aby se mohly postupně naučit pohybovat v dopravě samostatně,“ vysvětluje Schindlová.

Tato preventivní akce má za cíl snížit riziko nehod a zvýšit povědomí všech účastníků silničního provozu o důležitosti dodržování pravidel a ohleduplnosti na silnicích, zejména v době, kdy se na vozovkách objeví školní děti.

Komentáře