Pokud letos chcete pořádat akci po 22. hodině, musíte zažádat město do konce března

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Od roku 2016 platí celostátní vyhláška, která zavádí po 22. hodině noční klid a pokud někdo chce pořádat venkovní akci, která by tuto hodinu měla překročit, musí požádat zastupitelstvo dané obce o výjimku. Žádosti je nutné podat do konce března. 

Noční klid je dle Obecně závazné vyhlášky stanoven od 22.00 do 6.00. V této vyhlášce jsou ovšem stanoveny výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. „Pořadatelé venkovních akcí, jejichž konání zasahuje do doby nočního klidu si mohou zažádat o výjimku, kterou projednává a schvaluje zastupitelstvo. Všechny žádosti budou přijímány do konce března,“ uvádí starosta Jan Konvalinka.

Podněty na udělení výjimky z doby nočního klidu musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny
a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu.

 

Komentáře