Po dvouleté pauze Příbram opět spouští projekt participativního rozpočtu

PŘÍBRAM – Už počtvrté může veřejnost předložit vedení města svůj veřejně prospěšný projekt v rámci dalšího ročníku participativního rozpočtu. Na vybrané nápady má město připravené dva miliony korun.

Od ledna až do konce března letošního roku je možné podávat návrhy do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Návrhy mohou podávat občané starší patnácti let, kteří mají trvalé bydliště v Příbrami či přilehlých osadách. Maximální částka na jeden projekt byla stanovena na milion korun.

„V rámci participativního rozpočtu jsou podávány velmi zajímavé návrhy, přičemž některé jsou inspirací i pro investice z běžného rozpočtu města. Díky návrhům podávaným občany zjišťujeme, ve kterých lokalitách města jsou jaké potřeby. Připomínám, že je možné podat i návrhy, které v minulosti nezískaly dostatečnou podporu,“ konstatoval starosta Jan Konvalinka.

Michaela Alimov přebírá z rukou starosty Jana Konvalinky certifikát k vítěznému projektu Drkoláč. Foto: Eva Švehlová

Hlasování bude probíhat opět jednak elektronicky, ale bude možné také svůj hlas odevzdat fyzicky v informačním centru města v Pražské ulici. Nejúspěšnější návrh bude realizován, ostatní návrhy, o kterých se hlasovalo, budou seřazeny na základě získaných hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího až do vyčerpání vyčleněného rozpočtu, který činí zmiňované dva miliony korun. Podrobná pravidla projektu jsou už nyní na internetové adrese spolecne.pribram.eu.

Předložený návrh musí být hlavně veřejně prospěšný, realizovatelný do 31. prosince 2023 a má primárně řešit úpravy veřejných prostor. Město musí mít kompetenci návrh realizovat a lze ho uskutečnit jen na pozemcích města. Neměl by se týkat údržby či opravy chodníků a komunikací. K podání návrhu je připravený formulář na webové stránce participativního rozpočtu spolecne.pribram.eu, kde jsou uvedené další podrobnosti. Případné dotazy lze směřovat také na e-mail koordinátorky projektu zuzana.kucerova@pribram.eu.

Projekt „Bezpečně přes Kaňku na Padák“

V minulých ročnících uspěly projekty jako například Cyklistická koncepce města Příbram na kole, Renovace laviček v okolí Svaté Hory, Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě, projekt Drkoláč nebo třeba Luční kvítí nad Haldou. Ovšem s realizací některých z nich byl časový problém a tak v roce 2020 vedení města částečně podmínky změnilo. Místo jednoho miliónu korun vyčlenilo dva miliony a dobu na realizaci vítězných projektů prodloužilo na dva roky místo původního jedno. Proto se také Participativní rozpočet od roku 2020 koná jednou za dva roky.

Komentáře