Parkování na Drkolnově čekají změny

PŘÍBRAM – Řidiče v oblasti příbramského sídliště Drkolnov čeká podstatná změna v režimu parkování, což se dotkne především území mezi ulicemi Slunná, Šachetní a Drkolnovská.

Během června bude tento prostor osazen dopravní značkou „Zóna – zákaz stání mimo vyznačená parkovací stání“ a místa, kde půjde parkovat, budou vyznačena příslušným vodorovným dopravním značením – bílou barvou. Více v reportáži.

Komentáře