Památník Vojna odhaluje příběhy perzekuovaných lidí a skupin

Památník Vojna v Lešeticích.

LEŠETICE – Přestože do hlavní návštěvnické sezóny je ještě daleko, stálé expozice Hornického skanzenu Březové Hory a Památníku Vojna jsou přístupné i v zimním období, a to vždy od úterý do pátku od 9 do 16 hodin.

V Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami, pobočce Hornického muzea Příbram, jsou k vidění vedle expozic také tematické výstavy, které dokreslují historické pozadí perzekucí po únoru 1948 z různých úhlů pohledu.

Výstava Ani gram uranu okupantům představuje fotodokumenty ze sbírky Hornického muzea Příbram, které přibližují dramatické události okupace Příbrami a okolí vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. „Zároveň dokumentují okolnosti tzv. generální stávky v rámci Československého uranového průmyslu, zahájené 22. srpna 1968 právě pod heslem „Ani gram uranu sovětským okupantům“,“ řekl ředitel muzea Josef Velfl. Výstava je přístupná do 27. 12. 2019.

Další výstava situovaná v Památníku Vojna Lešetice nese název Skautská lilie za ostnatým drátem. „Mapuje příběh českého skautského hnutí v době komunistické totality včetně osudů vězněných skautů, mimo jiné Vladivoje Tomka, který se v roce 1960 stal posledním popraveným z politických důvodů u nás,“ přiblížil její náplň Velfl. S neblahými osudy představitelů českého skautingu se můžete přijít seznámit v průběhu celého roku 2019.

Pocity a zážitky politického vězně přibližují kresby akademického sochaře Otmara Olivy vzniklé během jeho vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979-1981, kde se ocitl v zamřížované cele  za šíření materiálů Charty 77. Výběr z jeho díla je na Vojně prezentován v rámci výstavy pojmenované Kresby z vězení.

Milovníci současného umění zcela určitě zavítají do Galerie Orbis Pictus Europa, kde do 29. března budou k vidění díla malíře Ivana Bukovského a sochaře Toma Kůse.

Komentáře