Oprava Plzeňské si vyžádala změny v MHD

Náhradní zastávka MHD ve Fibichově ulici foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Dnes začala výměna povrchu v Plzeňské ulici, kdy dlažební kostky nahradí asfalt. Uzavření ulice si ale vyžádalo úpravu některých tras městské hromadné dopravy.

Linky 2A,B – pojedou obousměrně po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a neobslouží zastávku nám. T. G. M.
Linky 3A, 10A – pojedou z autobusového nádraží ulicemi Čs. armády, Březnická, Milínská.
Linky 3B, 3C, 10B – pojedou ze Svaté Hory ul. Jinecká, Evropská, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a neobslouží nám. T. G. M. u Uranu.
Linky 6A, 6B – 1. etapa do cca 25. 4. se netýká – průjezd do Riegrovy ulice zachován
2. etapa od 26. 4. do 11. 5. – linky pojedou po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká – obsluha nové zastávky Nemocnice
Linky 7A, 7B – pojedou obousměrně po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a neobslouží zastávku nám. T. G. M.
Linka 8A – pojede obousměrně po objízdné trase ul. Evropská, Jinecká, neobslouží Jiráskovy sady (náhrada Fibichova) a zastávku nám. T. G. M.
Linka 9A – ze zastávky autobusové nádraží pojede ul. Čs. armády, Březnická, Milínská.
Náhradní zastávka za Jiráskovy sady je v ulici Jinecká – Příbram, Fibichova.

Komentáře