Opět si můžete půjčit peníze od města

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – UŽ čtvrté výběrové řízení pro půjčky z Fondu zápůjček (FOZ) vyhlašuje v tomto roce vedení města. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do pátku 9. listopadu, výběrové řízení podaných žádostí proběhne v pondělí 12. listopadu.

Z fondu si občané mohou žádat o zápůjčku na vnitřní i vnější úpravy staveb pro bydlení. „Nově si mohou žádat fyzické a právnické osoby, které užívají na základě jakéhokoliv smluvního vztahu s městem městské nemovitosti,“ uvedl už před časem radní pro ekonomiku Václav Dvořák s tím, že zápůjčku je možné využít i na nákup potřeb k udržování takové nemovitosti.

Finanční prostředky z fondu mohou žadatelé použít na financování výdajů přímo souvisejících s obnovou rodinných domů, bytů a ostatních nemovitých věcí či majetku bezprostředně souvisejícího s údržbou těchto nemovitých věcí. Peníze tak lze použít například na opravu či technické zhodnocení rodinných domů a bytů ve vlastnictví fyzických osob. Podmínkou ale je, že se nachází na území města, žadatel v tomto rodinném domě či bytě skutečně bydlí a doloží jeho vlastnictví.

Další možností je využití na opravu, údržbu či technické zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví města, které žadatel užívá na základě smluvního vztahu s městem a třetí možností je na jiné výdaje, které mají bezprostřední souvislost s předchozími body, jako například výdaje na zakoupení movitých věcí nutných k údržbě nemovité věci.

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která má na území města Příbram trvalý pobyt nebo právnická osoba se sídlem v Příbrami. „Společenství vlastníků bytových jednotek nemohou žádat jako celek, každý vlastník bytové jednotky si musí o zápůjčku požádat sám,“ v této souvislosti upozornil Václav Dvořák s tím, že doba splatnosti všech druhů zápůjček je maximálně čtyři roky.

Komentáře