Ohlédnutí za zářijovým zastupitelstvem pohledem Vladimíra Krále

Vladimír Král.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Vladimír Král, se ohlíží za zářijovým zasedáním zastupitelstva.

Při nejnovějším zasedání příbramského zastupitelstva 14. září se odehrálo několik zajímavých momentů, ke kterým se vracím v tomto článku. Šance pro Příbram kromě jiného předložila návrh v souvislosti se srpnovým, ne zcela povedeným zpoplatněním odpadů ve sběrném dvoře. Podstatou našeho materiálu (odkaz na celé znění najdete na webu Šance) bylo, aby vedení města do budoucna zlepšilo informovanost občanů a zkvalitnilo postup při rozhodování o určitých důležitějších věcech. A také aby byly automaticky vráceny nesprávně vybrané poplatky (v těch případech, kdy má město k dispozici platební údaje), bez povinnosti občanů o toto vrácení žádat.

Při projednávání tohoto bodu jsme se nejprve od pana starosty během asi tříminutového rozboru dozvěděli, že o námi předloženém návrhu lze hlasovat. Možná měl obšírný úvod sloužit jako kouřová clona a pokus odvést pozornost k podružnostem či nejasným argumentům. Možná šlo o snahu zlehčit fakt, že pan starosta v létě rozhodl o něčem, o čem při vší úctě rozhodovat nemůže. (Nebo se možná v úvodním slově žádný vedlejší záměr neskrýval. Pak ale proč jen v krátkosti nezaznělo třeba „návrh je sice nezvyklý, ale hlasovatelný“.)

Je v pořádku, že se pan starosta postavil k pochybení čelem. Pokud ale rozhodl o něčem, co není v jeho kompetenci (a úprava zpoplatnění komunálního odpadu, kam spadají i skříně nebo nadměrný odpad, v jeho kompetenci není, tuto oblast ze zákona řeší vyhláška schvalovaná zastupitelstvem), obešel tak zastupitelstvo. Je zjevné, že zákonný postup nebyl v tomto případě dodržen. To se nám – bez ohledu na omluvu a zrušení opatření – nelíbí. Proto jsme považovali za nezbytné na tuto věc zvlášť upozornit a vyzvat k tomu, aby k podobným excesům v budoucnu již nedocházelo.

Co se týká požadavku na lepší informovanost o důležitých změnách, jen krátce zopakuji chronologii. Od 1. srpna byly nově zpoplatněny určité odpady (což město a starosta opakovaně komentovali). Od 14. srpna bylo zpoplatnění zrušeno. 31. srpna starosta informoval o novém (již správně nastaveném) zpoplatnění, zavedeném od 1. září. O tom, že mezitím pozbylo účinnosti zpoplatnění srpnové, se ovšem radnice poprvé zmínila až 2. září. (Dávno poté, co o tom na základě zjištění informovala jiná média.) Opravdu si obyvatelé zaslouží, aby město sdělovalo informace takto kostrbatě a chaoticky?

Posledním návrhem Šance v tomto bodě bylo, aby město zajistilo vrácení nesprávně inkasovaných poplatků občanům. Pokud totiž přinejmenším při úhradě bankovním převodem město ví, kdo za odpad zaplatil, mělo by peníze vrátit automaticky. Nikoli až na vyžádání, jak město původně sdělilo. Jinak se může jednat o neoprávněné obohacení. (Jistě, kdo by řešil pár desetikorun, ale o to nejde.)

Jak celé hlasování dopadlo? 8 zastupitelů bylo pro náš návrh, 9 se zdrželo, 4 byli proti.

V následujícím bodě „Různé“ jsem apeloval na to, aby vedení města bylo důraznější při jednáních o úpravách vlakových jízdních řádů. Zde dochází od konce letošního roku k určitým úpravám. Některé rychlíkové spoje do a z Prahy a Českých Budějovic ubyly, některé přibyly, v součtu plus minus remíza. V této oblasti bych očekával větší iniciativu města. Opakovaně na zastupitelstvu řešíme problémy s bobtnající automobilovou dopravou. Odpolední kolonu aut na Evropské od jednoho kruháče k druhému zná asi každý Příbramák. Je správné, že se město snaží přimět občany používat ekologičtější dopravní prostředky. Ale myslím, že ke zlepšení by kromě jiného přispělo právě i rozšiřování vlakové dopravy, namísto stagnace. Uvidíme, jak se bude věc vyvíjet.

Také jsem navrhl, aby byly titulkovány radniční videozprávy. Tento návrh navazuje na aktuální změnu (zpřísnění) pravidel pro zpřístupnění obsahu internetových stránek a aplikací úřadů osobám se sluchovým hendikepem a dalším. Chápu, že se tato změna dá obejít výkladem, že vlastně YouTube nebo Facebook není městský web, ale externí služba, kde povinnost titulkování není. Ovšem domnívám se, že by tento krok dotyční občané ocenili.

V závěru zasedání jsem se vrátil k možnosti využití slané vody v aquaparku. Uvědomuji si, že toto řešení může být v určitém ohledu technicky náročnější. Na druhou stranu by pak ale příbramský aquapark měl jasnou konkurenční výhodu oproti aquaparkům v okolí. Tobogány a podobné prvky jsou skoro všude. Ale slaná voda se používá v pražském Hloubětíně, v Klatovech, v Třeboni – a to jsou vlastně jediné lokality v západní části Česka.

V dřívější tiskové zprávě města k této otázce mě zaujalo následující sdělení: „S vybudováním malého bazénu se slanou vodou mimo budovu, vedle věže na tobogány, se počítá v další etapě rekonstrukce.“ To je sama o sobě zajímavá myšlenka. Ovšem tento záměr se mi nepodařilo ani v původních podkladech k rekonstrukci, ani v novém „plánu B“ dohledat. Když jsem se zeptal pana místostarosty Buršíka, kde tedy lze podrobnosti k možnému budoucímu využití slané vody v areálu aquaparku najít, odpověď byla odzbrojující: V žádném materiálu to uvedené není, není to proto možné někde najít.

Vážení čtenáři, posuďte sami, zda je v pořádku, aby o tak zásadních záležitostech, jako je záměr rekonstrukce aquaparku, byly zčásti k dispozici jen takové informace, jejichž zveřejnění vedení města zrovna uzná za vhodné.

 

Mgr. Vladimír Král,

zastupitel za Šanci pro Příbram

Komentáře