Odstávka provozu na plavební komoře Kořensko

KOŘENSKO/ORLICKÁ PŘEHRADA – Vzhledem k tomu, že 3. srpna klesla minimální plavební hladina v koncové části nádrže vodního díla Orlík pod vodním dílem Kořensko. Není aktuálně tedy možné garantovat minimální plavební hloubku 1,6 m.

Státní plavební správa vydala v tomto smyslu opatření obecné povahy, o omezení plavebního provozu na vodní cestě. V souladu s uvedením opatřením, bude státní podnik Povodí Vltavy plavební komoru Kořensko provozovat do pátku 10. srpna tak, aby měla všechna plavidla možnost vrátit se do „domovské“ lokality. Při plavbě, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti.

Komentáře