Oběti trestných činů uctí policejní majáky

ČR/PŘÍBRAM – Evropský den obětí trestných činů připadá na 22. únor, Policie ČR ve spolupráci s Probační a mediační službou uctí a podpoří tento den ve 12 hodin oběti trestných činů minutou ticha. Před policejními služebnami v celé republice se navíc rozblikají majáky služebních vozidel. Ty mají symbolizovat, že když oběť vidí blížící se výstražná policejní světla, ví, že přichází pomoc. 

Probační a mediační služba loni navázala spolupráci s celkem 4 281 oběťmi trestných činů. Pro porovnání v předchozím roce to bylo 4 306 osob. „Počet obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, tedy rozhodně není nijak zanedbatelný. Budeme proto rádi, když se 22. února ve 12 hodin zastavíte na bezpečném místě a společně s námi jim vyjádříte úctu,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

V České republice existuje rozsáhlá síť profesionálů, na kterou se může kdokoli, kdo se stal obětí nějakého trestného činu obrátit. Aktuálně lze o pomoc požádat v 74 střediscích po celé republice. Také policie se dlouhodobě snaží zlepšovat podmínky pro oběti trestné činnosti. Policie České republiky disponuje 78 speciálními výslechovými místnostmi, kterými je plošně pokryta celá Česká republika.„První výslechové místnosti byly vybudovány již v roce 2004. V roce 2021 bylo ve speciálních výslechových místnostech provedeno celkem 1658 úkonů s oběťmi trestných činů. Účelem práce ve speciálních výslechových místnostech je zabránění druhotné viktimizace obětí trestných činů. Policie České republiky má plošný systém krizových interventů, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Pro přímou krizovou intervenci je připraveno 235 speciálně vyškolených policistů a policejních psychologů. Každá oběť má právo na citlivý přístup,“ zdůrazňuje ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky Luděk Fiala.

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status „zvlášť zranitelné oběti“, mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví. Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Proto jsme již v minulosti zřídili samostatnou kapitolu na webových stránkách policie, určenou zejména pro osoby, které se jakýmkoliv způsobem setkaly s trestnou činností. Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo.

Součástí Evropského dne obětí trestných činů bude také happening v kulturním centru Atrium na pražském Žižkově. Projekce finského filmu Z očí do očí a následné diskusní setkání je určeno nejen obětem trestných činů, ale i profesionálům, kteří s oběťmi přichází do kontaktu. Happening pořádaný Institutem pro restorativní justici bude zahájen v 17 hodin a je také ukázkou dobré spolupráce státního a neziskového sektoru.

Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí.

Komentáře