O tomto víkendu si při návštěvě botanické zahrady v Praze můžete vyzkoušet i první pomoc při otravě

Botanická zahrada v Praze. Foto: archiv Botanické zahrady Praha

PRAHA – O tomto víkendu si v při návštěvě pražské botanické zahrady můžete pod dohledem záchranářů ze spolku Life Rescue vyzkoušet poskytnutí první pomoci při případné otravě rostlinného původu.

Otravy rostlinného původu tvoří přibližně 50% všech otrav.Z rostlinných otrav tvoří zhruba polovinu otravy Rulíkem zlomocným – Atropa bella–donna. Základní neznalost české flóry mnohými návštěvníky nejen ve městech, ale i okolí je důsledkem záměn plodů, které mnozí znají pouze z pultů supermarketů.

Expanze obyvatel měst do volné přírody byla v nedávné době podpořena pandemií koronaviru Covid-19 a inspirovala mnohé k výletům do volné přírody, kde v kombinaci neznalosti a podobnosti plodů či částí bylin s jedlými druhy, dochází k jejich požití. Rizikovou skupinou jsou děti, které v rámci poznávání a seznamovaní se s okolím v nestřeženém okamžiku pozřou části bylin či jejich plody.

Rulík zlomocný.

Druhou skupinou otrav jsou otravy čistícími prostředky, chemickými roztoky či průmyslovými kyselinami a hydroxidy. Velmi často se jedná o nezabezpečené uskladnění přípravků užívaných v domácnosti před dětmi, nebo neoznačené skladování v různých dílnách.

V rámci úzké spolupráce Life Rescue – záchra Praha zs. s Botanickou zahradou v Praze -Tróji, došlo v letošní sezóně, která je v botanické zahradě věnována jedovatým rostlinám k vytvoření doprovodného programu, kde se návštěvníci mohou dozvědět informace o první pomoci při případné otravě plodinami, nebo si prakticky vyzkoušet postup u resuscitace dospělého, dítěte či kojence. K dispozici je také seznámení se AED –Automatizovaným externím defibrilátorem a jeho praktický nácvik v použití při resuscitaci.

Na stánku spolku bude k dispozici i doprovodný program pro děti v podobě aktivit Dětského záchranáře. Stánek naleznete v jižní části zahrady, poblíž kaple Sv. Kláry, ve dnech 10.-11. července v době od 9 –16 hodin.

Z důvodu specifického tématu, došlo ze strany Life Rescue – záchranáři Praha z.s. ke spolupráci s TIS -Toxikologicko informačního střediska VFN v Praze, ulice Na Bojišti 1, v podobě podpory stánku záchranářů informačními brožurami a letáky. TIS je pracoviště, které non-stop (24/7) poskytuje laikům i profesionálů informace o toxicitě různých zdrojů otrav a postupu v rámci první pomoci i léčbě v nemocničním zařízení. Linka na toto středisko je 224 91 92 93nebo 224 91 54 02 a každý laik i profesionál, by měl mít tyto čísla uložen ve svém mobilním telefonu.

Jaká je první pomoc u otrav?

  • Zajistíme vzorek toho, co bylo pozřeno, obal chemikálie, zjistíme složení. (pořídíme foto byliny, listů, plodu, obalu nádoby, aj.) Odstraníme zbytky z dutiny ústní.
  • Voláme TIS (224 91 92 93 nebo 224 91 54 02), nebo Zdravotnickou záchrannou službu –155
  • U rostlinných otrav můžeme do 30 min. od požití vyvolat zvracení, můžeme podat 10-20 tablet aktivního uhlí –Carbosorb.
  • U požití kyselin, louhů či saponátů NEVYVOLÁVÁME zvracení, nabízíme tekutiny (voda, mléko) k naředění chemikálie v žaludku. NEPODÁVÁME neutralizační roztoky (jedlá soda či kys. citrónová). NEPODÁVÁME aktivní uhlí –Carbosorb.

 

Life RESCUE – záchranáři Praha je neziskový spolek, který se od svého založení v roce 2001 plně věnuje osvětě a vzdělávání obyvatel v poskytování první pomoci. V rámci vzdělávání úzce spolupracuje s odbornými organizacemi a snaží se k laické veřejnosti šířit nejnovější informace v oblasti první pomoci. Členská základna spolku je tvořena profesionálními, ale i laickými záchranáři. Spolek má vytvořeny výukové programy pro děti I. a II. stupně základních škol, realizuje výuku první pomoci u studentů prvních ročníků bakalářského i magisterského studia Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze –Suchdole a také zajišťuje školení první pomoci v řadě národních i mezinárodních společností.

Komentáře