O podobě kašny v Petrovicích rozhodne nakonec anketa

Petrovická kašna je nyní nefunkční.

PETROVICE – O tom, co a jak udělat s kašnou na náměstí v Petrovicích se v obci mluví už víc než rok. Loni se také její podobou několikrát zabývalo zastupitelstvo. Na letošním první zasedání v pondělí 13. ledna se zastupitelé na žádost veřejnosti k tématu vrátili, neboť na radnici dorazila petice se 173 podpisy lidí, kterým se nezamlouval vítězný návrh.

„Protože nejsme schopni se v zastupitelstvu jednoznačně dohodnout, podle jakého návrhu budeme provádět rekonstrukci kašny na náměstí v Petrovicích, rozhodli zastupitelé, že bude na toto téma vypsána veřejná anketa,“ prozradil starosta Petrovic Petr Štěpánek s tím, že aby měla tato anketa vypovídací hodnotu, je nutné, aby se jí zúčastnilo minimálně 200 hlasujících. „Hlasovat v tajné volbě mohou občané obce Petrovice s trvalým pobytem a věkem nad 18 let, tedy oprávnění voliči,“ dodal.

Ve vestibulu obecního úřadu jsou vystaveny tři návrhy vzhledu kašny. Pod číslem 1 je návrh OTA atelieru, číslo 2 má návrh Ing. arch. Jana Veselého a číslo 3 návrh autorů Kuneše a Štěpánka. V podatelně je umístěna zapečetěná hlasovací urna a je možné tam vyzvednout hlasovací lístek a provést výběr. Každý má jeden hlas.

Hlasovat je možné do pondělí 16. března do 17 hodiny. „O výsledku hlasování budete informováni na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a v dubnových Informacích z radnice,“ doplnil Petr Štěpánek.

Vybírat se bude z těchto tří návrhů:

Návrh OTA ateliéru.
Návrh architekta Jana Veselého.
Návrh Jana Kuneše a Petra Štěpánka.

Komentáře