Nová kniha mapuje pomníky a památníky světových válek na Příbramsku

Autoři knihy Josef Velfl a Václav Trantina (druhý a třetí zleva) při jejím představení v Sedlčanech.

PŘÍBRAM – V těchto dnech vyšla dlouho očekávaná publikace Josefa Velfla a Václava Trantiny Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku, která mapuje pomníky, památníky a pamětní desky padlých obyvatel Příbramska za obou světových válek. Oba autoři na knize pracovali dlouhých sedmnáct let.

Lokality jsou řazeny abecedně a jejich přesnou polohu určují souřadnice GPS. V každém záznamu je ocitován popis pomníku či památníku. Nechybí ani nápis na pomníku či památníku v plném znění, který je doplněn dalšími údaji o osobách na něm připomínaných a o válečných událostech s ním spojených. Publikace je tedy i historickým přehledem o dění za světových válek v jednotlivých lokalitách. Je svědectvím o hrdinství našich předků, kteří buď shodou dějinných okolností, nebo z vlastního rozhodnutí položili za naši vlast svůj život. „Během práce na této publikaci jsme zjistili, že pouze tři obce na Příbramsku nemají pomník nebo památník padlým. V některých, jako například ve Větrově, ale bude ještě letos umístěný, takže i my jsme to v knize zohlednili,“ řekl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Při slavnostním představení publikace na vernisáži výstavy k 75. výročí vystěhování Sedlčanska její spoluautor vedoucí Památníku Vojna v Lešeticích Václav Trantina jeho slova potvrdil a s humorem dodal, že díky tomu, že zcela určitě budou nové pomníky a památníky do budoucnosti přibývat, tak se čtenáři v brzké době mohou těšit na druhé rozšířené vydání, čímž pobavil nejen spoluautora knihy, ale i všechny přítomné.

Zpracování tématu iniciovaly v roce 2000 Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Příbrami a Československá obec legionářská. Náročná sedmnáctiletá práce vznikala za pomoci řady jednotlivců a institucí a obecních úřadů. Autoři také prostudovali velké množství archivních pramenů a odbornou literaturu. Tak se podařilo historicko-dokumentační formou zaznamenat jednotlivá místa příbramského regionu připomínající oběti obou světových válek.

Kniha je vybavena velkým počtem černobílých a barevných fotografií. Společně ji vydaly SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, a Městské muzeum Sedlčany. Přestože je už publikaci možno koupit a byla představena na několika akcích, její slavnostní uvedení v Příbrami se uskuteční na podzim u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.   

Komentáře