Nouzový stav snížil kriminalitu na Příbramsku

Foto: Policie ČR

PŘÍBRAMSKO – Za první čtvrtletí letošního roku řešili policisté na Územním odboru Příbram celkem 457 trestných činů, což je o 91 činů méně než v předchozím roce. Objasněnost činila 31 %.

„V rámci nouzového stavu, který Vláda ČR vyhlásila 12. března, evidují policisté na Příbramsku k 8. dubnu celkem 100 trestných činů, oproti loňsku je to o 25 činů méně, tj. snížení o 20 %. Ubylo zejména násilných činů, z dvanácti případů na tři, a k poklesu došlo i u majetkové trestné činnosti, z 64 případů na 56,“ uvedla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Meziroční nárůst kriminality lze spatřovat pouze u třech územních odborů v rámci kraje, a to na Benešovsku (+10,7%), v Berouně (+7,58%) a na Praze venkov – Západ (+1,46%). Naopak u ostatních územních odborů je patrný meziroční pokles kriminality, nejvíce na Mělnicku (-18,7%), na Praze venkov Jih s meziročním poklesem 16% či Příbrami (-14,9). Stejný trend, tedy meziroční pokles kriminality, je zřetelný u ostatních územních odborů.

V porovnání s loňským rokem klesla kriminalita zejména v oblasti násilných trestných činů (358/-37), mravnostní kriminality (74/-22) či hospodářské trestné činnosti (464/-137). Naopak mírný meziroční nárůst byl zaznamenán v rámci majetkové trestné činnosti jako takové (2 421/+82), tedy necelá 4% nárůst. Ten se projevil také u krádeží vloupáním (864/+193)  a krádeží vloupáním do rodinných domů (183/+34).

Pokles kriminality v době nouzového stavu je patrný téměř ve všech oblastech kriminality. O 11% klesla násilná kriminalita (75 skutků), markantnější je pokles i v oblasti  kriminality mravnostní, a to  o téměř 44% (10 případů). Hospodářských deliktů bylo zaznamenáno o asi 45% méně (81) a nemalý je i pokles majetkové trestné činnosti, kdy se středočeská policie zabývá v současné době 588 případy (o 135 méně), což je bezmála 9% pokles tohoto druhu kriminality. Nepatrný nárůst je zřejmý v počtu případů vloupání do objektů, a to o 17 skutků.  

Pokles celkové kriminality v době nouzového stavu se odráží rovněž v poklesu kriminality za  I. čtvrtletí roku 2020.

  • Významný podíl na poklesu kriminality má bezesporu aktuální stav ve společnosti,  v rámci kterého je omezen běžný život obyvatel a firem, došlo k omezení zahraničních vlivů,  a celkově se zúžil prostor pro páchání trestné činnosti.  K poklesu kriminality mohlo také přispět i přísnější posuzování některých trestných činů v době nouzového stavu;
  • V době nouzového stavu byla zaznamenána ve zvýšené míře kriminalita páchaná v prostředí internetu (např.: podvodné prodeje s ochrannými prostředky, apod.);
  • V souvislosti s nouzovým stavem se středočeská policie zabývá i několika případy šíření poplašné zprávy;

Současná situace v ČR, tedy nouzový stav vyhlášený Vládou ČR, ale také zostřuje tresty za některé trestné činy, tedy u některých přečinů trestní zákoník přímo stanoví přísnější trestní sazby, přičemž se to netýká jen trestných činů, které souvisí se zdravím, jako např.: šíření nakažlivé nemoci, apod., ale zpřísnění se dotýká i trestných činů, jako jsou krádeže, podvody, apod.

„Například v rámci Středočeského kraje bylo tímto způsobem posuzováno 303 trestných činů krádeží či vloupání do různých objektů, kterých se dopustili známí i neznámí pachatelé, dále jeden trestný čin zpronevěry  a 17 případů podvodného jednání. Oproti běžnému stavu, kdy může být pachatel krádeže ohrožen dvouletou trestní sazbou je tento čin v období spáchání nouzového stavu „honorován“ až osmiletou trestní sazbou,“ připomíná Vlasta Suchánková z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje. Totožná je situace například také u trestných činů kvalifikovaných jako podvod, kdy jsou pachatelé ohroženi rovněž až osmiletým trestem odnětí svobody oproti dvěma létům za běžného stavu. 

 

Komentáře