Navrhněte osobnosti Příbrami na jejich ocenění

Ilustrační foto: medaile k výročí 800 let Příbrami pro osobnosti města

PŘÍBRAM – Radnice bude nově udělovat ocenění, Cena města Příbrami, osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj našeho města a regionu. Naposledy město ocenilo takové osobnosti v roce 2016 při oslavách „800 let města“.

Statut Ceny města Příbrami schválili zastupitelé na svém zářijovém jednání. Jedná se o  ocenění občanů, kteří jsou úzce spjati s Příbramí a díky kterým se šíří dobré jméno města v Čechách i ve světě. „Naše město má celou řadu občanů, kteří si zaslouží ocenit. Práce některých je známá, jiní jsou před veřejností skryti. Z tohoto důvodu necháváme nominaci laureátů této ceny v plné míře na občanech města. Prosím, přijďte s návrhy osobností, které by si ocenění zasloužily,“ vyzývá k podávání nominací starosta Jan Konvalinka.

Oceněné osobnosti města Příbram v roce 2016 při výročí 800 let města.

Cena města Příbrami může být udělena jednotlivci i kolektivu a  to i in memoriam. Bude se udělovat jednou ročně. Doručené návrhy projdou posouzením pracovní skupiny, která všechny nominace vyhodnotí. Konečné rozhodnutí o udělení ocenění bude na zastupitelstvu města.

Pokud tedy máte návrh, kdo by toto ocenění měl získat, zašlete svoji nominaci na vyplněném dotazníku na e-mail: cenamesta@pribram.eu. Návrhy je možné podávat od 1. listopadu do 31. prosince 2020. Formulář, který můžete vyplnit online, či vytištěný odevzdat v Infocentru města Příbram najdete na webových stránkách města.

„K předání ocenění dojde na závěrečném koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v červnu 2021,“ dodává starosta města.

Video z předávání ocenění v roce 2016:

Komentáře