Na výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží má kraj připraveno 20 milionů korun

ilustrační foto

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Dotační program zaměřený na výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží i na obnovu těch stávajících doporučili středočeští radní schválit zastupitelstvu.

V rozpočtu pro ně máme připraveno celkem dvacet milionů korun a jsem tomu ráda, protože budování nových vodních ploch, obnova zaniklých, odbahnění rybníků, mokřadů a tůní patří k jedněm z důležitých nástrojů v boji se suchem a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny,“ říká radní Středočeského kraje pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Z dotace bude možné hradit stavební práce, jako jsou výstavba a rekonstrukce hrází, břehů, požeráků, zemní a demoliční práce, odstraňování sedimentu rybníků nebo malých vodních nádrží, budování doprovodné dešťové kanalizace. Žádat o dotací může obec do 2000 obyvatel a dobrovolný svazek obcí. Maximální výše požadované dotace a zároveň poskytnuté dotace je stanovena na jeden milion korun, přičemž minimální spoluúčast příjemce dotace pro financování projektu je 10 % uznatelných nákladů. „Pokud ale bylo na daný projekt z rozpočtu kraje žádáno v minulosti a kraj svoji podporu formou dotace poskytl, pak bude požadovaná částka snížena o dříve vyplacenou sumu,“ upřesňuje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

V případě, že zastupitelé program dotačního řízení schválí, bude zveřejněn od 5. 3. 2021 do 30. 6. 2021 na úřední desce Středočeského kraje. Žádosti pak budou moci obce a dobrovolné svazky obcí podávat od 6. 4. 2001 od 9 hodin do 20. 4. 2021 do 15 hodin. 

Komentáře