Na Sedlčansku chtějí zkvalitnit školní výuku

SEDLČANSKO – Sedlčansko je typický region vnitřní periferie, odpovídá tomu i úroveň vzdělávání. Schází nám tam odborná pracoviště, která by mohla být iniciátorem změn. Místní akční skupina, která je realizátorem místního akčního plánu pro oblast školství ale získala pro spolupráci aktivní pedagogy a rozvíjené programy opřeli o externí odborníky.

Místní akční skupina Sedlčansko (MAS) s partnerem, kterým je Kamýk nad Vltavou se chopila základní myšlenky projektu – spojit subjekty působící ve vzdělávání pro zvýšení úrovně celého regionu. Do projektu je zapojeno asi 90% školských subjektů regionu.  „Našim cílem je rozvoj kvalitního vzdělávání dětí od předškolního věku až po žáky druhého stupně základních škol tak, aby byli vybaveni kompetencemi pro život v trvale se měnící společnosti. Každé dítě a žák by mělo mít možnost rozvíjet svůj potenciál,“ koordinátorka aktivit projektu Eva Zirhutová.

V rámci programu se školy mohou zapojit do pěti programů Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Zelená nejen pro kluky – zastřešující dva podprogramy zaměřené na podporu manuální zručnosti a kreativity a environmentální oblast, PEPSI program, zahrnující oblasti klimatu třídy, osobnostního rozvoje atd. a Kvalitní škola, program na podporu vedení škol.

Nezbytné změny ve vzdělávání představují dlouhodobý a složitý proces, který se občas u některých pedagogů na nedůvěru. „Narážíme na řadu problémů spojených s nedostatečnou připraveností pedagogů na inovace ve výuce, nedostatek jejich času k náročnému dalšímu vzdělávání, nedostatek vhodného výukového materiálu pro kompetenční výuku a diferenciaci,“ přiblížila některé problémy Zirhutová.

Naopak některé programu jsou sice dlouhodobé ale úspěšné (Řemeslné dílničky, kluby deskových her, výjezdy do družin) jsou zacíleny přímo na žáky.  Do nich by MAS ráda ve větší míře než doposud zapojila rodiče i zástupce obcí.

Současný, v pořadí druhý projekt MAP Sedlčansko končí lednem 2022. Na něj naváže projektem MAP III Sedlčansko. Ambicí je výraznější dopad našich aktivit do výuky prostřednictvím většího množství zapojených učitelů.

Komentáře