Na Dobříši se večer bude diskutovat o zeleni

Dobříš

DOBŘÍŠ – Údržba, stav, ale i zlepšení městské zeleně bude tématem dnešního Kulatého stolu na Dobříši. Vedení města bude o zeleni diskutovat nejen s členy Okrašlovacího spolku, ale i se širokou veřejností.

Je údržba zeleně na Dobříši dostatečná? Co by se mělo ve městě zlepšit v oblasti veřejné zeleně a veřejného prostranství? Lze to zrealizovat? Na tyto otázky se budou dnes večer snažit nalézt společnou odpověď účastníci 5. Kulatého stolu v Kulturním středisku Dobříš od 17.30 hodin.

Komentáře