Monitorování nákladní dopravy na Dobříši

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Dobříš se dlouhodobě potýká s vysokou mírou nákladní dopravy. Centrem města denně projede mnoho nákladních aut i kamionů. Kolik přesně, odkud a kam po městě jedou… Právě na tyto otázky by měl odpovědět dopravní průzkum, který město objednalo u Dopravní fakulty ČVUT.

„Ve čtvrtek 25. června 2020 budou na 13 křižovatkách v Dobříši pracovníci fakulty v době od 5 do 21 hodin monitorovat těžkou nákladní dopravu. Nejde jen o zjišťování počtů. Sledování bude probíhat na základě evidence registračních značek s identifikací, kam na které křižovatce dané nákladní auto odbočilo,“ uvedl Miloš Novotný z odboru místního rozvoje města Dobříš.

 Výsledná analýza má poskytnout přesnější informace o tom, jaká je v konkrétních místech města skutečná dopravní zátěž, kudy vedou obvyklé trasy tranzitní či místní dopravy.  „Od výstupu si slibujeme, že tyto podklady budeme moci následně využít při diskuzích s dopravní policií o potřebě omezit tranzitní dopravu v Dobříši,“ dodává Novotný.

Komentáře