Milínská by měla být průjezdná koncem září. Ale s omezeními

Milínská ulice.

PŘÍBRAM – Oprava vodohospodářského majetku města v Milínské ulici se pomalu, ale jistě blíží svému plánovanému konci. V těchto dnech by měly vrcholit práce v křižovatce s Alešovou ulicí. Následovat by měla pokládka povrchů v úseku od křižovatky s Dlouhou ulicí a po ulici Alešova.

Pokládka asfaltového koberce v tomto úseku by měla být hotova do 1. září. Tento úsek bude podle vedení města, jak uvádí na webových stránkách města, průjezdný a to včetně křižovatky s Alešovou ulicí 2. 9. nebo 3. 9.

„Dle situace, na jaké podloží narazíme v úseku křižovatky Alešova a křižovatky s Mixovou ulicí, budou práce probíhat do konce září. Na křižovatku v ulici Mixova budou mít stavební práce minimální vliv. Ke konci září by měla být Milínská ulice průjezdná, s omezením, v obou směrech,“ uvedl na webu města starosta Jan Konvalinka s tím, že poté budou probíhat práce na kanalizačních přípojkách rodinných domů mezi ul. Mixova – ul. Alešova, a to v rozsahu asi jednoho měsíce.

Podle něj vše záleží na náročnosti zemních prací a výskytu podzemních sítí, které nejsou zakresleny v mapových podkladech a jejich výskyt v dané lokalitě je velmi hustý.

Místní obyvatelé také poúkazují na to, že v souvislosti se stavebními pracemi je nyní v oblasti domů v Milínské ulice o dost větší výstkyt potkanů…

Komentáře