Město získalo od státu pozemek okolo azylového domu

Azylový dům v Příbrami. Foto: ÚZSVM Příbram

PŘÍBRAM – Příbramské pracoviště Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zajistilo prodej pozemku přiléhajícího k příbramskému azylovému domu. Novým majitelem pozemku je město.

Parcela o výměře 1 050 m2 v ceně 1 442 000 Kč obklopuje ze tří stran budovu azylového domu ve vlastnictví města a vede přes ni jediný přístup do domu. Konkrétně se jedná o veřejné prostranství s účelovou komunikací a zelení, které stát nabyl vyvlastněním v roce 1967. Státní pozemkový úřad přitom neeviduje jakýkoli uplatněný restituční nárok.

Odprodejem pozemku došlo ke sjednocení vlastníka ubytovny a jejího bezprostředního okolí. Příbrami se tak otevírají efektivnější možnosti spravování městského majetku, který slouží především těm občanům, kteří se nacházejí ve složité životní situaci.

Komentáře