Město zadalo vypracování nové projektové dokumentace na Prokopskou ulici

PŘÍBRAM – Už velice dlouhou dobu usilují občané z místní části Březové Hory o celkovou rekonstrukci Prokopské ulice, která vede z křižovatky náměstí J. A. Alise okolo základní školy směrem k Prokopskému kostelíku.

Vedení města březohorákům rekonstrukci této ulice již dlouhou dobu slibuje, ale práce na zahájení komplikovaly problémy s projektovou dokumentací. Na základě toho rada města v říjnu schválila ukončení plnění smlouvy na původní projektové dokumentaci dohodou obou smluvních stran a zároveň schválila uzavření nové smlouvy se společností Pontex s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Prokopské ulice za nabídkovou cenu 713 600 Kč bez DPH.

Prokopská ulice na Březových Horách

Dlouhodobě také občané z Březových Hor usilují o rekonstrukci náměstí J. A. Alise proto, že je to podle nich potřebná investice v turisticky frekventované lokalitě, zejména díky umístění Hornického muzea Příbram.

„Osadní výbor nadále trvá na tom, aby byla v tomto volebním období zahájena příprava, včetně architektonické soutěže, rekonstrukce náměstí J. A. Alise. Osadní výbor nesouhlasí s tím, aby byla rekonstrukce náměstí odkládána kvůli rekonstrukci Prokopské ulice,“ uvedl předseda Osadního výboru Březové Hory Tomáš Mosler k přípravě rekonstrukce náměstí.

Komentáře