Město Příbram převzalo záštitu nad dobrovolným dárcovstvím krve

Foto: Martin Janota

PŘÍBRAM – Dobrovolné dárcovství krve má v České republice mnohaletou tradici. Je také od počátku synonymem spolupráce mezi českými nemocnicemi a Českým červeným křížem (ČČK). Krev byla vždy vnímána jako nenahraditelná tekutina života.

V celé České republice nyní chybí celkem 100 000 dárců krve. Dárcovské centrum, které zajišťuje oddělení klinické hematologie a krevní transfúze Oblastní nemocnice Příbram v minulosti nedostatkem dobrovolných dárců krve netrpělo. Nemocnice v Příbrami již dlouhá léta spolupracuje s místní pobočkou ČČK a ocenění ve formě plaket a zlatých křížů jsou dárcům předávány za účasti zástupců nemocnice, města Příbram a Českého červeného kříže. Přesto v posledních dvou letech, zejména pak v uplynulém roce 2020, začal ale počet pravidelných dobrovolných dárců krve i v Příbrami postupně klesat.

Nemocnice proto požádala město Příbram o převzetí záštity na Dobrovolným dárcovstvím krve v Oblastní nemocnici Příbram a bylo jí vyhověno.

Moc děkujeme za vstřícný a v tomto případě i velmi lidský přístup starostovi Mgr. Janovi Konvalinkovi a dalším zástupcům Příbrami. Lidská krev je totiž jednou z mála věcí, které člověk dosud neumí vyrobit uměle.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Komentáře