Město opravilo část chodníků na Drkolnovském sídlišti

PŘÍBRAM – Na Drkolnovském sídlišti mezi ulicemi Drkolnovská a Šachetní se podařilo v závěru roku opravit některé chodníky které už byly v opravdu žalostném stavu. Opravu provedla firma STRABAG za cenu 659 226 Kč bez DPH. V této lokalitě se s opravou chodníků bude podle vedení města pokračovat i v příštím roce.

Letos poprvé se uskutečňuje zadání oprav chodníků a komunikací  prostřednictvím dynamického nákupního systému. Dynamický nákupní systém (DNS) je moderní, plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který zadavateli umožňuje operativně pořizovat běžné obecně dostupné zboží, služby, popř. stavební práce. Jedná se o otevřenou formu řízení, ke kterému se mohou průběžně přidávat další účastníci.

Vedení města si od toho slibovalo urychlení a méně administrace při zadání jednotlivých zakázek. Reagovalo tím na neúspěšná výběrová řízení z minulého roku, kdy nebyl zájem o zakázky na opravy chodníků a vedení přistupovalo i v některých případech k přímému zadání opravy chodníků. 

Chodník Šachetní

Bohužel se očekávání města až tak nenaplnila. Například právě u zakázky na opravu chodníku v Šachetní a Drkolnovské ulici nejdříve v září vedení města vybrala stavební společnost ZNAKON a.s. Ta, ale po oznámení o výběru odstoupila a město tak muselo znovu tuto zakázku soutěžit. 

Komentáře